Zuiver aanvaarden van nalatenschap is risicovol

Het aanvaarden van een erfenis blijft aandacht vragen. Iemand die als erfgenaam ‘wordt geroepen' kan zuiver aanvaarden, verwerpen of, met een mooi woord, beneficiair aanvaarden. Wat zijn de risico's als u een erfenis zuiver aanvaardt?


Als een van de ouders overlijdt of beide ouders zijn overleden, zullen de kinderen snel geneigd zijn de erfenis van pa en ma zuiver te aanvaarden. Zuiver aanvaarden betekent dat u als erfgenaam de bezittingen erft, maar dat u ook aansprakelijk wordt voor eventuele schulden in die erfenis. Het is de laatste tijd geen uitzondering dat een huis ‘onder water staat'. Dat betekent dat er een hogere hypotheek op het huis rust dan dat het huis waard is. Met het zuiver aanvaarden van die erfenis loopt u dus een groot risico. Is er onvoldoende bezit in de erfenis (bijvoorbeeld in de vorm van spaargeld), dan zult u als erfgenaam het tekort uit eigen zak moeten aanvullen. Dat doet pijn.

Het huis dat onder water staat is een risico, maar ook onbekende schulden, openstaande rekeningen of rood staan op een bankrekening leveren risico's op. Heeft u een erfenis zuiver aanvaard, dan zijn de schulden, álle schulden in de erfenis uw schulden geworden en kan de schuldeiser u aanspreken om deze af te lossen.

Is dat te voorkomen? Jazeker. Voor dit soort gevallen kan de aanvaarding van de erfenis onder voorwaarden plaatsvinden. Dat heet met een mooi woord: beneficiaire aanvaarding. Bij deze vorm van aanvaarden zijn de erfgenamen nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk dan er geërfde bezittingen tegenover staan.

Op zich een mooie oplossing, waaraan wel het bezwaar kleeft van een door de wet voorgeschreven, ingewikkelde en daardoor duurdere manier van afwikkelen van de erfenis. Beneficiaire aanvaarding is dan ook verstandig als vooraf al bekend is dat de erfenis negatief zal zijn of als met die mogelijkheid rekening gehouden wordt. Maar ook in gevallen dat de erfgenaam gewoon niet bekend is met de omvang van de erfenis (bijvoorbeeld als geërfd wordt van een ver familielid), kan de beneficiaire aanvaarding een goede oplossing zijn.

Bent u betrokken bij een erfenis, pas dan op met wat u doet. Tekent u een formulier van de bank, of haalt u met alle goede bedoelingen de huurwoning van de overledene alvast leeg, dan kan dat worden gezien als een ‘daad van aanvaarding'. U kúnt dan de erfenis helemaal niet meer beneficiair aanvaarden of verwerpen. Een hard gelag, als later blijkt dat er in de erfenis meer schulden zitten dan bezittingen. Schakel daarom na een overlijden altijd een notaris in, om uw opties over het al dan niet aanvaarden van de erfenis door te spreken.

Tot slot: heeft u uw eigen zaken goed op orde? Het maken van een goed testament kan uw erfgenamen na uw overlijden een hoop gedoe, maar mogelijk ook veel geld besparen. Bel ons en maak snel een afspraak om erachter te komen hoeveel voordeel een testament u en uw erfgenamen oplevert.