Zorgvuldig met pensioenbelangen dga en ex-echtgenoot na scheiding

In welke mate is de ex-echtgenoot van de directeur-grootaandeelhouder (dga) na echtscheiding voor pensioenverdeling afhankelijk van diens handelen in en met zijn eigen BV? Hoe zit dat nu eigenlijk met ouderdomspensioen en eventueel (bijzonder) partnerpensioen?


Voor aanspraak op verevening van het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen (voor zover de pensioenovereenkomst tussen de dga en de BV daarin voorziet) is de ex-echtgenoot afhankelijk van de voorziening die de dga hiervoor in zijn BV heeft getroffen. Om de aanspraken van de ex-echtgenoot veilig te stellen kan de rechter de dga verplichten om na scheiding geld af te storten bij een externe pensioenverzekeraar. Dat bedrag moet gelijk zijn aan de aanspraak die de ex-echtgenoot heeft.

Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen op grond waarvan de verplichting tot afstorting wordt uitgesteld, bijvoorbeeld als dat voor de dga of de continuïteit van zijn bedrijf ongunstig zou uitpakken.

Hoe weet u of er sprake is van een afstortingsplicht? Uit recente jurisprudentie blijkt dat de Hoge Raad hiervoor de volgende standpunten inneemt:

  1. De pensioenrechten van de vereveningsgerechtigde echtgenoot dienen in beginsel te worden afgestort bij een professionele verzekeraar tenzij de dga stelt en aannemelijk maakt dat er geen liquide middelen vrijgemaakt kunnen worden zonder dat de continuiteit van de onderneming van de rechtspersoon hierdoor in gevaar komt.
  2. De afstorting kan zowel van de dga als van de door hem beheerste rechtspersoon worden gevorderd.
  3. De verplichting van de dga is gebaseerd op huwelijksgoederenrechtelijke redelijkheid en billijkheid die ook tussen ex-echtgenoten geldt.
  4. De verplichting van de pensioenuitvoerende BV is op grond van de redelijkheid en billijkheid tussen de vereveningsgerechtigde en de pensioenuitvoerende BV "ingekleurd" door de huwelijksgoederenrechtelijke redelijkheid en billijkheid aan te nemen.

U kunt vooraf duidelijkheid verschaffen over pensioenaanspraken na echtscheiding, dat doet u in huwelijkse voorwaarden. Uitsluiting van de wettelijke pensioenaanspraken van de echtgenoot is mogelijk, maar is niet in het belang van de echtgenoot. Het gaat er om de onzekerheid voor de dga hanteerbaar te maken en de positie van de echtgenoot voldoende te waarborgen.

Mogelijke oplossingen kunnen zijn te bepalen om de afstortverplichting van de dga te spreiden of het opnemen van een instemmingsrecht voor de echtgenoot voor handelingen die nadelig zijn voor de pensioenaanspraken van die echtgenoot.

Wilt u meer weten over uw pensioenrechten na scheiding en hoe u problemen al in huwelijkse voorwaarden kunt voorkomen? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.