Zonder verklaring van erfrecht meer risico's voor erfgenaam

De Nederlandse banken voeren een nieuw beleid voor het vrijgeven van banktegoeden van iemand die overleden is. Zij vragen van erfgenamen geen verklaring van erfrecht meer als het banktegoed lager is dan € 100.000. Maakt u vervolgens gebruik van de bankrekening dan aanvaardt u daarmee ook de nalatenschap en draait u ook op voor de schulden als de nalatenschap negatief blijkt te zijn. De bank laat u een verklaring tekenen waarbij alle verantwoordelijkheid voor mogelijke negatieve gevolgen bij u terecht komt.


Goed nieuws, op het eerste gezicht. Een verklaring van erfrecht kost immers geld. Dat kunt u nu besparen. Maar … u moet bij de bank wel een verklaring ondertekenen waarin u verklaart niet door de bank te zijn voorgelicht, de bank op geen enkele manier aansprakelijk zult stellen voor eventuele schade en de bank vrijwaart voor alle schade die de bank lijdt door het uitkeren van het banktegoed."

Een verklaring van erfrecht wordt pas afgegeven als de notaris u heeft voorgelicht over de gevolgen van het aanvaarden van een nalatenschap. Daarmee kunt u voorkomen dat u de schulden van de overledene uit eigen zak moet voldoen, bijvoorbeeld de vorderingen van kinderen op de nalatenschap van uw overleden echtgenoot uit diens eerste huwelijk. Met alleen een verklaring bij de bank loopt u dat risico wel.

Wilt u meer weten over de verklaring van erfrecht in het algemeen of het aanvaarden van een erfenis in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.