Zonder testament meer kans op familieruzies

Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van mensen boven de 50 jaar geen testament heeft. De gedachte leeft dat er of weinig te erven valt of dat de nabestaanden geen ruzie zullen maken. In de praktijk blijkt juist dat er al gauw sprake is van te verdelen vermogen en dat er juist wel ruzie gemaakt wordt tussen nabestaanden. Het feit dat meer dan 75% van de 50-plussers weleens of regelmatig nadenkt over het maken van een testament is blijkbaar nog geen garantie dat men er ook toe overgaat. Daarmee blijft ook veel te behalen fiscaal voordeel voor nabestaanden onbenut.


Uit eerder onderzoek blijkt dat veel nabestaanden juist wel verschil van mening hebben over de nalatenschap, met vaak heftige botsingen tot gevolg. In het merendeel van die gevallen worden familierelaties onherstelbaar beschadigd. Ruzies gaan meestal over de hoogte van de erfenis, direct gevolgd door onenigheid over de verdeling van specifieke voorwerpen met vaak een emotionele waarde. Met een testament kunt u veel van die problemen voorkomen.

Het is wel belangrijk om een eenmaal gemaakt testament ook regelmatig te actualiseren. Raadzaam is om elke vijf, zes jaar uw testament bij ons te laten checken, dat hoeft lang niet altijd te leiden tot een nieuw testament, maar u weet dan wel dat uw testament nog wel of niet meer up tot date is.

U kunt ook mogelijke ruzie om uw nalatenschap voorkomen door tijdens uw leven al geld en goederen (= vermogen) te schenken. U kunt daarmee ook nog eens belasting besparen. Op dit moment draagt slechts één van de tien ouderen structureel vermogen over naar kinderen. U mag jaarlijks ongeveer € 5.000 belastingvrij aan elk van uw kinderen schenken. Dat kan na uw overlijden ook nog eens behoorlijk wat erfbelasting besparen.

Wilt u meer weten over testamenten en schenkingen en wat de mogelijkheden voor u persoonlijk zijn? Neem contact met ons op en wij helpen u bij het maken van een afgewogen keuze.