Zonder notaris meer kans op belastingfraude bij periodieke gift

Het kabinet wil de verplichte notariële akte voor een periodieke gift aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) of verenigingen vanaf volgend jaar afschaffen. En dat terwijl deze verplichting dertig jaar geleden werd ingevoerd om de toen veel voorkomende fraude bij de periodieke giftenaftrek in de inkomstenbelasting tegen te gaan. De Tweede Kamer moet zich nog over het kabinetsvoorstel buigen.


Vanaf 2014 zouden ook periodieke giften van de belasting moeten kunnen worden afgetrokken als die in een schenkingsovereenkomst tussen gever en ontvanger zijn vastgelegd. Een model van een dergelijke schenkingsovereenkomst op de website van de Belastingdienst moet daarvoor de basis gaan vormen. Zowel de ontvangende ANBI of vereniging als de schenker moet een exemplaar bewaren voor overlegging aan de Belastingdienst.

Met een onderhandse – dat is: niet-notariële akte – vergroot het kabinet de kans op rechtsonzekerheid en op misbruik. Veel notarissen tonen met het voor een klein bedrag of zelfs voor niets opmaken van dergelijke akten sinds jaar en dag hun maatschappelijke betrokkenheid. Zij verzorgen in de huidige situatie ook de controle en voorkomen op die manier mogelijke fraude. Die zekerheid verdwijnt in het beoogde systeem.

Wilt u meer weten van het doen van periodieke schenkingen in relatie tot de aftrekbaarheid van de inkomstenbelasting? Neem contact met ons op voor een afspraak.