Zo zijn we niet getrouwd / gescheiden!

Met de campagne “Zo zijn we niet getrouwd” praten wij u bij over nieuwe ontwikkelingen. De reden is dat op 1 januari 2012 de wet die het zogenaamde huwelijksgoederenrecht regelt, ingrijpend is gewijzigd. De veranderingen hebben niet alleen gevolgen voor mensen die gaan trouwen of getrouwd zijn, maar ook voor stellen die niet meer met elkaar verder willen, die gaan scheiden.


Jaren is “Den Haag” bezig geweest om de juridische regels voor getrouwde mensen te moderniseren. Eindelijk is het dan zo ver, want op 1 januari 2012 is een aantal regels in het Burgerlijk Wetboek veranderd. Met grote gevolgen. Voor mensen die getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden en voor mensen die getrouwd zijn in gemeenschap van goederen. Maar ook mensen die gaan scheiden zullen veranderingen merken.

Gevolgen tijdens huwelijk

Eén van de veranderingen is dat wanneer een echtgenoot iets betaalt voor de andere echtgenoot er een vordering tussen de echtgenoten kan ontstaan. Dat was altijd al het geval. Nieuw is dat die vordering “meegroeit” met de waarde van hetgeen met het geld gekocht is.

Bijvoorbeeld, als de vrouw de hypotheek op het woonhuis aflost met geld dat zij (onder de privéclausule) geërfd heeft, krijgt zij voor dat bedrag een vordering op haar man. Die vordering wordt groter of kleiner met de waardeontwikkeling van de woning. Dat effect kan nog sterker zijn als het geld niet is gebruikt voor aflossing van de hypotheek, maar is besteed als extra investering (bijvoorbeeld een verbouwing van de woning).

Door de nieuwe spelregels kunnen onbedoelde en onvoorspelbare vermogensverschuivingen optreden tussen echtgenoten. Die vermogensverschuivingen, waarvan u zich soms niet eens bewust bent, zullen onder andere aan het licht komen na overlijden van een echtgenoot. Maar ook bij een echtscheiding kan ineens blijken dat de onderlinge financiële verhoudingen heel anders liggen dan u dacht.

Gevolgen bij scheiding

Voor echtparen die gaan scheiden verandert er ook het één en ander. Tot 1 januari 2012 was het zo dat na echtscheiding de ene echtgenoot slechts voor de helft aansprakelijk was voor de door de andere echtgenoot aangegane schulden. Nu kunt u voor het hele bedrag van de door uw ex aangegane schulden worden aangesproken.

Ook nieuw is dat de gemeenschap van goederen na 1 januari 2012 al eindigt op het moment dat uw echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank. Voorheen was dat pas op het moment van inschrijving van de echtscheidingsuitspraak bij de Burgerlijke Stand. Het lijkt niet zo'n groot verschil, maar de verschuiving van de data kan soms ingrijpende gevolgen hebben voor uw vermogen.

Wij weten hoe de nieuwe regels in elkaar zitten. Wij kunnen u helder uitleggen wat de gevolgen van de nieuwe wettelijke regels voor u zijn. Het is dus verstandig eens te komen praten. Als u getrouwd bent, al of niet met huwelijkse voorwaarden, maar ook als u besloten heeft uit elkaar te gaan. Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.