Zeker stellen van belangen wint terrein

Wie weet welke beslissing u genomen zou hebben in een situatie dat u dat zelf niet meer kunt aangeven? Voor steeds meer mensen is dit een actuele vraag. De media besteden met grote regelmaat aandacht aan de dilemma's die er zijn als iemand zelf niet meer over zijn eigen lot kan beslissen. Het levenstestament biedt uitkomst.


Wie is op de hoogte van uw wensen voor het geval u zelf geen beslissing meer kunt nemen? Bijvoorbeeld als gevolg van een ernstig ongeluk, ernstige ziekte of dementie. Wie kan dan de zaken voor u regelen en beslissingen nemen? Wilt u dat in eigen hand houden, dan is minimaal een volmacht nodig aan degenen die u deze taken toevertrouwt.

Een moderne oplossing is het levenstestament. Daarin geeft u volmacht aan een of meer personen die u volledig vertrouwt. In het levenstestament kun u hen volmacht geven over uiteenlopende zaken. Zoals het kenbaar maken van uw wensen op medisch gebied, de organisatie van goede zorg, het beheer van uw vermogen, en nog veel meer. Legt u niets vast, dan benoemt de kantonrechter een mentor, curator of bewindvoerder. Die kan dan geen rekening houden met wat u wenselijk vindt.

Steeds meer mensen leggen hun wensen vast en regelen in een levenstestament de noodzakelijke volmachten. Op medisch gebied gaat het dan bijvoorbeeld om euthanasieverklaring, een behandelgebod of een niet-behandelverklaring. Als u niets regelt bepalen algemeen aanvaarde medische inzichten wat er gebeurt, en niet uw partner, kinderen of ouders.

Voor het beheer van uw vermogen kunt u ook volmachten regelen voor mensen die u dat toevertrouwt. U wijst dan een of meer personen aan als gevolmachtigde om uw financiële zaken te regelen en geeft daarbij nauwgezette instructies voor het te voeren beheer. U kunt zelfs vastleggen wie – wanneer dat nodig mocht zijn – bij voorkeur wel (en vooral niet) benoemd zouden moeten worden als mentor, curator of bewindvoerder en welke instructies deze moet meekrijgen.

Wilt u meer weten over het levenstestament en volmachten? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.