Woning nog niet verkocht, dan maar verhuren ?

Een van de oorzaken van het stilvallen van de woningmarkt is het gegeven dat mensen pas een ander huis willen kopen als de oude woning verkocht is. Hierdoor zit iedereen op elkaar te wachten met als resultaat dat er weinig huizen worden verkocht. De dapperen onder ons die de afgelopen tijd toch een woning gekocht hebben zonder de oude woning verkocht te hebben merken dat een koper momenteel lastig te vinden is. Zit u in een dergelijke situatie dan waren er tot voor kort twee mogelijkheden.


Tot 2010 stonden u twee mogelijkheden open:

  1. U kunt de te koop staande oude woning gewoon leeg laten staan. Dat is de makkelijke oplossing. Na de verhuizing mag u in dat kalenderjaar en gedurende de twee jaren daarop de hypotheekrente gewoon blijven aftrekken.
  2. Als de dubbele woonlasten u teveel worden kunt u er ook voor kiezen de woning tijdelijk te verhuren. Tot 2010 raakte u dan wel het recht op hypotheekrenteaftrek kwijt en kwam de woning voor de Belastingdienst in box 3 te zitten. Over de eventuele overwaarde moest dan de vermogensrendementsheffing van 1,2 % betaald worden. De renteaftrek keerde nooit meer terug.

Voordeliger verhuurregeling

Sinds 1 januari 2010 geldt een nieuwe regeling. U mag nu de onverkochte woning tijdelijk verhuren, de rente is dan niet fiscaal aftrekbaar maar de huuropbrengst valt net als de woning zelf in box 3 en is daardoor vrij van belasting. Wanneer de huur dan gelijk is aan of hoger is dan de bruto hypotheekrente, bent u af van de dubbele lasten. Als de huurders weer vertrekken kan de woning terug naar box 1 en kunt u de hypotheekrente weer fiscaal gaan aftrekken. Een hele verbetering ten opzichte van de oude situatie.

Naast de hiervoor genoemde regeling bestaat er ook de mogelijkheid om de woning in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren op basis van de Algemene Leegstandswet. De gemeente moet daarvoor toestemming geven. Deze verhuur is wel aan strikte voorwaarden verbonden (zie www.vng.nl). Bovendien moet ook nu de hypotheekbank toestemming geven voor de tijdelijke verhuur.

Zoals vaak het geval is, is ook hier weer sprake van diverse haken en ogen. Volgens de hypotheekakte mag u de woning niet verhuren zonder schriftelijke toestemming van de bank. Gaat u toch zonder toestemming verhuren dan mag de bank de lening per direct geheel opeisen. Daar zit u uiteraard niet op te wachten.

Ook kunt u te maken krijgen met regelgeving rond huurwoningen van de gemeente waarin de woning staat. Daarnaast is het zaak dat de tijdelijke huurders niet onder de huurbescherming gaan vallen waardoor u de huurders er nooit meer uit krijgt. Hierbij moet u echt goed opletten aangezien huurders onder de Nederlandse wetgeving beter beschermd zijn dan waar ook ter wereld. Daarnaast kunnen problemen ontstaan door de zogeheten bijleenregeling waardoor u over het gedeelte overwaarde nooit meer hypotheekrente kunt aftrekken.
Ons advies is de mogelijkheid van tijdelijk verhuren te overwegen maar nooit op eigen houtje aan de slag te gaan. Wij staan voor u klaar met een degelijk advies. Als u dat wil dan kunnen wij voor u de schriftelijke toestemming tot verhuur bij de bank aanvragen en zorgen wij voor een prima tijdelijke huurovereenkomst.

Wilt u meer weten over tijdelijke verhuur van uw onverkochte woning? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.