Woning moet vrij van beslagen worden geleverd

In deze economisch moeilijke tijden kan het voorkomen dat uw schuldeisers beslag laten leggen op onderdelen van uw inkomsten of bezittingen. Dat kan de nodige hoofdbrekens opleveren bij de aan- of verkoop van een huis. Met welke rechten en plichten wordt u geconfronteerd?


Wie een huis koopt van een verkoper die te maken heeft met beslagen van schuldeisers, doet er goed aan de koopovereenkomst te laten inschrijven in de openbare registers van het Kadaster. Als de opbrengst van de verkoop voor de verkoper groot genoeg is om de schulden te voldoen, dan kan de levering van het huis vrij van beslagen plaatsvinden.

Wat nu als een nieuwe schuldeiser na de inschrijving van de koopakte bij het Kadaster derdenbeslag legt op de koopprijs die de koper aan de verkoper schuldig is? Met daarbij als consequentie dat de koopsom te weinig is om alle schuldeisers te voldoen? De koper wil vrijwel altijd de koopsom op de derdenrekening van de notaris storten, zodat die pas aan de verkoper wordt uitgekeerd als die aan zijn verplichtingen ten opzichte van de koper heeft voldaan. De levering kan dan alleen plaatsvinden als het huis vrij van beslagen is. Voor de koper is het daarom zaak om het derdenbeslag te laten opheffen.

In dergelijke gevallen kan de koper rekenen op tegenstand van de laatste schuldeiser. Het is in diens belang dat de koopsom alleen op de derdengeldenrekening van de notaris wordt gestort als de notaris verklaart dat hij na het transport de koopsom in depot houdt voor zover deze niet nodig is om de hypotheekschuld te voldoen totdat is beslist welk deel naar welke beslaglegger gaat.

Korte metten

De rechter maakt er korte metten mee. Uitvoering van de koopovereenkomst kan alleen plaatsvinden als de verkoper het huis slechts vrij van hypotheek en beslagen kan leveren als hij ook de schulden aan de hypotheekhouder en de beslagleggers van vóór de inschrijving van de koopakte bij het Kadaster uit de koopprijs kan aflossen. De eis van de laatste beslaglegger doet afbreuk aan de wettelijk geregelde bescherming van de koper die daarmee het huis niet geleverd zou kunnen krijgen.

De rechter vindt het belang van de koper uitstijgen boven het belang van de derde beslaglegger en heft in dergelijke situaties het beslag dat na de inschrijving van de koopakte bij het Kadaster is ingeschreven op.

Wilt u meer weten over de beslagen van schuldeisers bij de koop of verkoop van uw huis? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.