Wie vertegenwoordigt een wilsonbekwaam persoon?

Mocht u ooit onverhoopt wilsonbekwaam worden, is het handig als u vooraf geregeld hebt door wie uw belangen behartigd moeten worden. Of dat iemand in uw directe omgeving dat treft en u diens belangen zou kunnen behartigen. Zonder voorafgaande regeling loopt u het risico dat iemand bewindvoerder wordt, aan wie u die taak zelf niet zou hebben toebedeeld. Een volmacht biedt uitkomst.


Soms heeft iemand zelf via een volmacht voorzien in dergelijke belangenbehartiging. Zo'n volmacht is aan strikte voorwaarden gebonden. U kunt daarin vastleggen wie uw belangen moet gaan behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Met een algemene volmacht kan degene die u aanwijst naar beste weten en kunnen besluiten nemen in de geest van uw bedoelingen.

Het komt maar al te vaak voor dat er niets is geregeld. Dan bent u volledig afhankelijk van de beslissing van de rechter. Neem het heft in eigen hand.

Wilt u weten of en hoe u in uw persoonlijke of familiesituatie het beste een regeling kunt treffen? Wij maken graag een afspraak met u. Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.