Wettelijke gemeenschap van goederen aangepast

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen. En ook wordt het eenvoudiger om huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk te maken of aan te passen.


Eigenlijk is het hele huwelijksvermogensrecht onder de loep genomen en aangepast aan de eisen van deze tijd. Naast de regeling van de bestuursmacht ten aanzien van in de wettelijke gemeenschap van goederen gevallen erfenissen en schenkingen, en het vereenvoudigen van het maken en aanpassen van huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk is er ook een belangrijk bijkomend voordeel voor mensen die in scheiding liggen. Zij kunnen nu eerder en zonder problemen een nieuw huis kopen.

Nu is echtscheiding pas officieel als die is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dat kan vaak lang duren. Met de nieuwe regels wordt de echtscheiding al officieel op het moment dat het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend. Juridisch leidt dat er toe dat de gemeenschap van goederen eerder in de procedure wordt opgeheven. Hierdoor wordt het mogelijk dat de aanstaande ex-echtelieden bijvoorbeeld in een eerder stadium een nieuw huis kunnen verwerven zonder dat deze in de algehele gemeenschap van goederen valt.

De vereenvoudiging bij huwelijkse voorwaarden gaat over het wijzigen of opstellen van huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk. De verplichte gang naar de rechter wordt afgeschaft, daarmee wordt een belangrijke drempel en kostenpost weggenomen. U kunt hiervoor nu direct bij de notaris terecht.

Tot slot veranderen ook de regels voor erfenissen en schenkingen die in de huwelijksgemeenschap vallen. De echtgenoot die de erfenis of schenking krijgt blijft “bestuursbevoegd” en mag zonder overleg met zijn of haar partner bepalen wat er mee gebeurt.

Wilt u meer weten over de veranderingen in het huwelijksvermogensrecht in het algemeen of de nieuwe regels voor de wettelijke gemeenschap van goederen in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.