Wel of geen eigendom van strook grond naast huurwoning?

Huurt u een woning waarvan de naast- of achtergelegen grond al decennialang door u en eventuele vorige huurders wordt gebruikt? Voor sommige huurders rijst dan de vraag of zij door verjaring eigenaar zijn geworden van die grond. Kunt u daar een positief antwoord op verwachten?


Van bezit kan volgens de wet pas sprake zijn als men “een goed voor zichzelf houdt”. Maar meestal is het recht van gebruik van dergelijke grond ontleend aan de met de woningcorporatie gesloten huurovereenkomst in die zin dat zij de strook grond tot het gehuurde hebben gerekend.

Als huurder bent u dan, net als de eerdere huurders, alleen houders van de grond. Om het intreden van verjaring te kunnen inroepen, moet u de strook grond in uw bezit hebben gehad en dat zal niet het geval zijn.

Wilt u meer weten over grondgebruik bij uw huurwoning en de daarbij van toepassing zijnde eigendomsverhoudingen? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.