Weg met de gemeenschap van goederen?

Heeft de gemeenschap van goederen haar langste tijd gehad? De Tweede Kamer lijkt in meerderheid het huidige systeem maar ouderwets te vinden. Dat heeft vergaande gevolgen voor alle getrouwde mensen. De haken en ogen op een rij.


Als twee mensen trouwen dan is het in Nederland wettelijk zo geregeld, dat vanaf dat moment alle bezittingen gemeenschappelijk eigendom zijn. Dat geldt voor alle eigendommen van de echtgenoten, zowel de huidige als de toekomstige bezittingen. Of u het nou zelf verdiend, gespaard en gekocht heeft of geschonken heeft gekregen, alles is gezamenlijk bezit. Ook erfenissen.

Hetzelfde geldt trouwens voor schulden, ook die zijn in een huwelijk gemeenschappelijk. Beide echtgenoten zijn daarvoor dus aansprakelijk.

Deze regels zijn ook van toepassing op mensen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

De Tweede Kamer vindt de bestaande regeling maar ouderwets en wil ervan af dat mensen die trouwen zonder iets te regelen automatisch in gemeenschap van goederen trouwen. Nu is er al de mogelijkheid om het anders te regelen. In dat geval moet u bij de notaris huwelijkse voorwaarden maken. D66 en een aantal andere partijen in de Tweede Kamer willen dat nu omdraaien. Huwelijkse voorwaarden moeten standaard worden.

Ja, maar ….

Dat lijkt heel redelijk, maar er zijn twee zaken die u hierbij in de gaten moet houden. Allereerst bestaat er niet zoiets als “standaard huwelijkse voorwaarden” die voor alle mensen passend zijn. Maakt u nu huwelijkse voorwaarden dan maakt u een regeling toegespitst op uw eigen situatie. Iemand met een eigen bedrijf heeft heel andere huwelijkse voorwaarden dan bijvoorbeeld echtgenoten waarbij sprake is van een tweede huwelijk.

Een ander interessant punt is, dat al sinds mei 2003 een wetsvoorstel voor aanpassing van de gemeenschap van goederen in de Tweede Kamer ligt. Hierop zijn door Kamerleden zoveel amendementen ingediend, dat er weinig meer over is van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Belangrijkste kenmerk daarvan was, dat tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen er erfenissen juist niet gemeenschappelijk zouden worden.

Zo goed als zeker gaat dit voorstel het niet halen in het parlement.

Met andere woorden: de hartenkreet van de Tweede Kamer van vorig jaar november is een beetje merkwaardig. Het lijkt erop dat deze oproep alleen “voor de bühne” werd gedaan. Dat betekent dat als u de gemeenschap van goederen niet wilt u dat zelf met huwelijkse voorwaarden moet regelen bij de notaris. Het betekent ook dat de schenking aan uw kind bij echtscheiding van dat kind nog steeds voor helft naar de ex-schoonzoon of -dochter gaat. Hetzelfde geldt voor uw erfenis.

Als u dat liever niet wilt, ook dan is het verstandig om advies te vragen. Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.