VVE niet in Handelsregister? Boete!

Nadat het in 2008 verplicht werd om een Vereniging van Eigenaren (VVE) in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (kvk) is nog altijd iets minder dan de helft van deze verenigingen niet ingeschreven. Het verzuimen van deze inschrijving kan uiteindelijk resulteren in een boete, oplopend tot ongeveer € 19.000, die, bij gebrek aan voldoende reserves betaald moet worden door de leden van de VVE. Tijd voor actie!


Als u een appartement bezit in een appartementencomplex bent u verplicht lid van uw VVE. Bij grote appartementencomplexen zijn deze verenigingen vaak wel actief maar bijvoorbeeld VVE's van zes portiekwoningen (samen een appartementcomplex) zijn vaak slapend (geen activiteit, geen bestuur etc.).

De overheid heeft de verplichting destijds wettelijk vastgelegd, dit om huizenbezitters gemakkelijker te kunnen aanspreken op achterstallig onderhoud en om duidelijkheid te scheppen in het rechtsverkeer voor contractspartijen van de VVE. Hierbij kan gedacht worden aan een aannemingsbedrijf of een schildersbedrijf dat onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw verricht.

Nog steeds wordt het verzuimen van de inschrijving min of meer gedoogd, maar zo langzamerhand komt daar een einde aan. Als de VVE wordt ingeschreven in het handelsregister worden wel de inschrijvingskosten vanaf 2008, met terugwerkende kracht, in rekening gebracht. Veel eigenaren weten niet dat als de VVE niet genoeg geld in kas heeft, de eigenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn voor eventuele boetes. Zeker als er sprake is van een ‘slapende' VVE zonder vergaderingen of bestuursactiviteiten.

Wilt u weten welke risico's u loopt en hoe u zich daartegen kunt wapenen? Of wilt u weten hoe u uw VVE leven inblaast? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.