“Vruchtgebruik” erfgenamen krijgen alsnog overgangsregeling

De door de gewijzigde successiewet gedupeerde erfgenamen kunnen nu alsnog de reeds betaalde erfbelasting terugvorderen. Door de herziening van de Successiewet (per 1 januari 2010) werden erfgenamen die in het verleden gebruik hadden gemaakt van een door de fiscus goedgekeurde regeling opeens geconfronteerd met een aanmerkelijk hogere erfbelasting. Het kabinet voert nu alsnog met terugwerkende kracht een overgangsrecht in.


Per 1 januari 2010 was de nieuwe wet ingevoerd zonder overgangsregeling. Dat trof situaties waarbij ouders een woning hadden overgedragen aan hun kinderen, maar daar tot hun overlijden zelf in blijven wonen (door het vruchtgebruik van de woning te behouden). Kinderen van ouders die na 1 januari 2010 overlijden, betaalden door de gewijzigde successiewet in vele gevallen aanzienlijk meer erfbelasting. Niet langer kon worden uitgegaan van de waarde van de woning ten tijde van de overdracht, maar van de waarde bij het overlijden van de ouders. Die waarde was en is vaak veel hoger.

De overgangsregeling wordt nu met terugwerkende kracht ingevoerd. Daarmee komen ook kinderen van wie de ouders vóór 1 januari 2012 zijn overleden in aanmerking voor de versoepelde regeling. Ook zij mogen alsnog uitgaan van de lagere waarde ten tijde van de overdracht van de woning. Zij moeten bij het overlijden van (een van) de ouders uitgaan van de waarde van de rechtshandeling waarbij de woning is overgedragen, vermeerderd met de waardestijging van 1 januari 2010 tot aan de overlijdensdatum. De waardestijging tussen het moment van de overdracht en 1 januari 2010 wordt dus niet meegenomen in de versoepelde regeling. U moet dus de WOZ waarde per 1 januari 2010 zien te achterhalen.

Om alsnog voor de regeling in aanmerking te komen moet u wel een formeel verzoek aan de fiscus doen. Zelfs als de aanslag erfbelasting al onherroepelijk vaststaat, kan u deze op verzoek ambtshalve laten verminderen.

Wilt u meer weten over hoe dit in uw eigen situatie uitpakt? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.