Vrijstelling schenk- en erfbelasting bij bedrijfsopvolging is niet discriminerend

Eind vorig jaar al besliste de Hoge Raad dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet, waarmee onder voorwaarden een zeer ruime vrijstelling geldt van schenk- en erfbelasting voor bedrijfsopvolging, niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Daarmee oordeelde de Hoge Raad dat er onderscheid gemaakt mag worden tussen bedrijfsvermogen en overig vermogen. Enkele weken geleden heeft ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich op deze wijze uitgesproken.


Volgens het EHRM zijn nationale instanties beter dan een internationale rechterlijke instantie in staat om behoeften en omstandigheden in het betreffende land in te schatten. Daar komt nog bij dat lidstaten een ruime bevoegdheid hebben op belastinggebied. Het EHRM kijkt alleen of er een redelijke grond onder een nationaal besluit of regel bestaat.

Met de belastingvrijstelling voor ondernemingsvermogen wil de Nederlandse overheid de continuïteit van familiebedrijven waarborgen enondernemerschap stimuleren. Het EHRM vindt dat een legitiem doel.

Wilt u meer weten over de belastingvrijstelling bij bedrijfsopvolging of over andere erf- en schenkvrijstellingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.