Vragen van erfgenamen over de WOZ-waarde

Met het inzakken van de onroerend goedmarkt neemt het aantal vragen van erfgenamen over de WOZ-waarde van het geërfde pand toe. Heeft u hiermee te maken, dan kunt u voor de waarde in 2012 terecht bij de gemeente, voor de waarde in 2013 moet u bij de Belastingdienst zijn. De WOZ-waarde is van belang voor het vaststellen van de erfbelasting.


Bij overlijden in 2012 verkrijgt u als erfgenaam de woning. In de aangifte erfbelasting moet u de waarde van de woning opgeven. U kunt daarbij kiezen uit twee mogelijkheden, namelijk de vastgestelde WOZ-waarde voor 2012 of de WOZ-waarde voor 2013.
Kiest u voor de WOZ-waarde 2012, dan verstrekt de gemeente op uw verzoek een WOZ-beschikking voor 2012. Eventueel bezwaar tegen die beschikking kunt u indienen bij de heffingsambtenaar.
Kiest u voor de WOZ-waarde 2013, dan is er nog geen waarde voor dat jaar vastgesteld. De gemeente kan dan volstaan met doorverwijzen naar de inspecteur erfbelasting van de Belastingdienst.

U kunt ook bij de aangifte de waarde voor 2013 zelf schatten. De Belastingdienst bepaalt dan of dat de waarde is voor 2013 en of die waarde is vastgesteld op basis van de taxatieregels in de Wet WOZ. Tegen de door de inspecteur vastgestelde waarde 2013 kunt u bezwaar indienen bij de Belastingdienst.
Het is goed mogelijk dat de belastinginspecteur de waarde 2013 op uw verzoek ambtshalve neerwaarts bijstelt als in 2013 blijkt dat de door de gemeente voor 2013 vastgestelde WOZ-waarde lager is dan de waarde die eerder door u of de Belastingdienst is vastgesteld.

Wilt u meer weten over wat u moet doen als er onroerend goed in de nalatenschap zit? Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.