Voorzichtig met schenken en rentedragend teruglenen

Wilt u geld aan uw kind(eren ) schenken, maar zit uw vermogen in uw huis? Met schenken op schuldbekentenis (de zogenaamde "schenking op papier") kunt u toch uw plannen uitvoeren. Maar wees voorzichtig! Uit recente jurisprudentie blijkt dat dergelijke schenkingen op het moment suprême vervallen als ze niet bij notariële akte zijn vastgelegd.


Met schenken op schuldbekentenis verklaart u dat u een bepaald bedrag schuldig bent aan uw kind(eren). U schenkt het bedrag en leent het direct weer terug. Over die lening betaalt u een zakelijke rente van 6% aan uw kind(eren). De schuld wordt bij overlijden in mindering gebracht op de nalatenschap. Daardoor betalen uw erfgenamen minder erfbelasting.

Het verdient sterk de aanbeveling om de schenking op schuldbekentenis formeel vast te leggen bij de notaris. Komt u uw renteverplichtingen jaarlijks na, dan verloopt alles zoals voorzien. U hoeft echter niet per se langs de notaris. U legt dan de verklaring vast in een – onderhandse – geldleenovereenkomst. Als de aflossing vervolgens minimaal 180 dagen voor overlijden van de schenker is uitgevoerd en als de rentebetaling telkens netjes heeft plaatsgevonden kan de belastingdienst er ook mee leven.

Grote risico's

Echter, op grond van een recente uitspraak van een van de gerechtshoven in ons land blijken aan een onderhandse oplossing grote risico's te kleven. Als de erfgenamen niet aannemelijk kunnen maken dat de schenkingen bij leven zijn uitgevoerd en als niet is voldaan aan de wettelijke eisen, dan kan de schuld niet op de nalatenschap in mindering worden gebracht.

Op grond van de wettelijke eisen moeten schenkingen die pas na het overlijden van de schenker worden uitgevoerd namelijk verplicht worden vastgelegd in een notariële akte.

Wilt u weten of u risico loopt met uw schuldbekentenis aan uw kind(eren)? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.