Voorzichtig met beperking rechten koper in koopakte

U kunt het als verkoper proberen. Soms wordt in koopakten een clausule opgenomen waarin de koper verklaart dat hij of zij de verkoper nooit zal aanspreken op gebreken of het niet voldoen aan de gewekte verwachtingen in gebruik. Die clausules houden niet altijd stand.


Het kan zo maar zijn dat een “gerenoveerde” woning er prima uitziet op het moment van bezichtiging, maar dat na oplevering tal van gebreken blijken. Als een huis er bij bezichtiging goed uitziet, als de koper de afwezigheid van gebreken niet hoeft te betwijfelen, dan is er geen aanleiding voor de koper om nader onderzoek te laten uitvoeren. Blijken die gebreken wel na de oplevering, dan bezit de woning niet de eigenschappen die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Een clausule waarin de verkoper wordt gevrijwaard van alle na de oplevering gebleken gebreken zal dan door geen enkele rechter worden gehonoreerd. Bovendien vallen koopovereenkomsten onder de EU-richtlijn over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Daarin wordt gesteld dat een beding als onredelijk wordt beschouwd als daarover niet afzonderlijk is onderhandeld, als het in strijd is met de goede trouw, of als het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen in het nadeel van de consument uitvalt.

Wilt u meer weten over uw rechten beperkende bedingen in koopovereenkomsten en leveringsakten? Bel ons voor het maken van een afspraak.