Voorzichtig met afspraken pensioenrechten in huwelijkse voorwaarden

Wanneer u in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden – die vóór 1 mei 1995 zijn gemaakt – expliciete bedingen bent overeengekomen die afwijken van de Wet verevening pensioenrechten – die op 1 mei 1995 is ingevoerd – dan houdt die afwijking stand. Het gaat er in deze gevallen om of u en uw partner “uitdrukkelijk anders hebben bepaald” als in de wet bedoeld. Alle reden om er uw huwelijkse voorwaarden nog eens op na te slaan.


Concreet gaat het hier om het beding dat bij ontbinding van het huwelijk – anders dan door overlijden – partijen met betrekking tot aanspraken op al of niet ingegaan pensioen onderling een redelijke en billijke regeling of afrekening treffen op basis van de waarde van die aanspraken, opgebouwd tijdens het huwelijk tot aan de dag waarop de echtscheidingsprocedure aanhangig is gemaakt.

Als een der partijen pensioen opbouwt gedeeltelijk in eigen beheer en gedeeltelijk in een BV, dan behoeft bij een beding als hier omschreven het in eigen beheer opgebouwd pensioen niet te worden vervend. Het is niet vereist dat partijen in het beding met zoveel woorden de pensioenverevening als hiervoor bedoeld hebben uitgesloten. Het is in dit geval voldoende dat partijen met het oog op een eventuele scheiding hebben bepaald dat (bepaalde) pensioenrechten niet worden verrekend.

Wilt u meer weten over de effecten van afspraken in huwelijkse voorwaarden? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.