Voorstel om mediation in rechtssysteem te verankeren

De Tweede Kamer gaat zich buigen over een initiatiefwetsvoorstel om mediation als vorm van geschiloplossing in de wet te verankeren. Dat moet leiden tot een eerder en beter gebruik van mediation als alternatief voor de gebruikelijke rechtspraak. Met een breder gebruik van mediation wordt de rechterlijke macht ontlast en bovendien is het stukken goedkoper, ook voor de kemphanen die een geschil hebben.


Notarissen zijn vanwege hun in de wet vastgelegde onafhankelijkheid en onpartijdigheid bij uitstek geschikt om geschillen op te lossen. De mediationtechniek is hen daarbij niet vreemd. Notarissen zijn voor invoering van een mediatorregister. Daarin zouden alleen mediators moeten kunnen worden geregistreerd die over voldoende juridische competenties beschikken.

Ook het voorstel om de kantonrechter de bevoegdheid te geven een door de mediator ingediend gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding te laten uitspreken, valt bij notarissen in goede aarde.

Mediation door notarissen gebeurt al op grote schaal. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van mediation om een geschil op te lossen? Neem contact met ons op en wij helpen u op weg.