Voorsorteren op beëindiging relatie met compagnon.

Als u met meerdere eigenaren een bedrijf voert, sta dan eens stil bij wat er gebeurt als de samenwerking, om wat voor reden ook wordt beëindigd. Er is een aantal momenten waarop een samenwerking wordt beëindigd, zoals bijvoorbeeld het overlijden of het arbeidsongeschikt raken van een compagnon, ruzie, maar ook met wederzijds goedvinden nemen voormalige zakenpartners regelmatig afscheid van elkaar. Wat moet u regelen?


Sta van te voren stil bij de manier waarop er met een van de hiervoor omschreven wijzen van beëindiging wordt omgegaan. U moet er toch niet aan denken om opeens met de kinderen van uw compagnon om de tafel te moeten zitten en te onderhandelen over uw eigen pensioen…

Een zogenaamde compagnonspolis of overlijdensrisicoverzekering kan de financiële gevolgen van een overlijden wel verlichten maar een juridische oplossing is het niet. De eigendom van dat deel van de onderneming dat aan de overledene toebehoorde ligt dan nog steeds bij de erfgenamen van de overledene.

Ruzie of overlijden

Ook bij ruzie is het wel handig om te weten wie waar recht op heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk om van te voren af te spreken hoe de koopsom van het over te dragen gedeelte van de onderneming wordt vastgesteld. Kan daar alvast geen ruzie meer over worden gemaakt. Maar ook hoe de koopsom betaald wordt, bijvoorbeeld in vijf gelijke jaarlijkse termijnen, zodat de onderneming gewoon kan blijven bestaan. Betaling in een keer kan tot grote liquiditeitsproblemen leiden.

Wie gaat de onderneming leiden als de ander wegvalt ten gevolge van een overlijden of arbeidsongeschiktheid? Heeft u daar wel eens over nagedacht. Maar ook of de overblijvende compagnon verplicht is de onderneming over te nemen of niet. U wilt de partner van uw compagnon niet opzadelen met een onderneming waar die partner geen raad mee weet of kan. Wie gaat en/of kan de onderneming verkopen en als dat zo is op welke manier.

Met andere woorden, bent u partner in een vennootschap onder firma, maat in een maatschap, mede aandeelhouder in een besloten of naamloze vennootschap waar u ook nog eventueel het bestuur over voert, sta dan eens stil bij de gevolgen van een al dan niet gewenst afscheid van elkaar. U regelt dat afscheid bijvoorbeeld in uw vennootschap-onder-firma contract of maatschapscontract. De rechten en verplichtingen van aandeelhouders, voor zover die rechten en verplichtingen om wat voor reden dan ook niet in de statuten geregeld zijn, regelt u in een aandeelhoudersovereenkomst.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om regelingen te treffen voor het geval de samenwerking wordt beëindigd? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.