Voorlopig koopcontract is niet voorlopig

Hoe voorlopig is het voorlopig koopcontract? Zodra u als particulier met de verkoper van een huis overeenstemming hebt bereikt over de aankoop, wordt een koopovereenkomst of koopcontract opgemaakt. Een mondelinge overeenkomst is niet voldoende, er moet altijd een schriftelijke overeenkomst zijn. Na ondertekening heeft u als koper nog drie dagen bedenktijd, u kunt alleen dan nog onder de overeenkomst uit.


De drie dagen bedenktijd gaan in vanaf de dag dat de koper de ondertekende koopakte heeft ontvangen. De verkoper doet er goed aan om deze aangetekend te versturen. Houdt er rekening mee dat minstens twee van de drie dagen geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag mogen zijn.

Ontvangt u het koopcontract op vrijdag, dan telt het weekend voor één dag. U kunt de overeenkomst dan uiterlijk op dinsdag ontbinden.

Na de drie dagen bedenktijd kunt u voor ontbinding alleen nog gebruik maken van de ontbindende voorwaarden in de overeenkomst, bijvoorbeeld die voor het rond krijgen van de financiering.

Tussen ondertekening van de koopovereenkomst en de levering van het huis heeft u gelegenheid om de zaken te regelen waarover ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Meestal wordt daarvoor een termijn afgesproken in de koopovereenkomst. Daarna kan de overdracht, de levering plaatsvinden. Wij maken daarvoor de officiële leveringsakte en hypotheekakte op. Na ondertekening van de beide aktes en de inschrijving ervan in het Kadaster is het huis uw eigendom.

Wilt u meer weten over de juridische valkuilen bij het kopen en verkopen van een huis? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.