Voorkom verrassingen bij aankoop appartement

Het kopen van een appartement is iets anders dan het kopen van een huis. U koopt eigenlijk een aandeel in een gebouw met het exclusieve recht om een deel van het gebouw (het privégedeelte) met uitsluiting van anderen te gebruiken en het medegebruik te hebben van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Het kan zomaar gebeuren dat u uw appartement heeft gekocht van een eigenaar die handelingen heeft verricht in strijd met het splitsingsreglement, wat mogelijk nadelige consequenties voor u heeft.


Een dergelijke situatie is onlangs door de rechtbank in Rotterdam behandeld. De verkopende eigenaar had met instemming van een bestuurslid van de vereniging van eigenaren een dakterras aangelegd. De nieuwe eigenaar zag zich later geconfronteerd met de eis van zijn benedenbuurman dat het dak weer in oorspronkelijke staat zou moeten worden gebracht.

In de splitsingsakte, het splitsingsreglement en de daarbij behorende splitsingstekening, is vastgelegd of het dak(gedeelte) tot de gemeenschappelijke gedeelten behoort of tot het privégedeelte. Gebruikelijk is dat in het splitsingsreglement is bepaald dat zonder toestemming van de vereniging van eigenaren geen veranderingen in de gemeenschappelijke gedeelten mogen worden aangebracht. Toestemming van één persoon – bijvoorbeeld één bestuurslid van de vereniging van eigenaren – is daarvoor niet voldoende.

Vaak, en ook in het hier berechte geval, is toestemming van een meerderheid van de in de vergadering van eigenaren uitgebrachte stemmen nodig. Zonder die toestemming was het hebben van het betreffende dakterras illegaal. Overigens kan de vereniging van eigenaars de toestemming ook weer intrekken. Indien in een dergelijk geval een structurele oplossing gewenst wordt, zullen de splitsingsakte en splitsingstekening moeten worden aangepast. Ook hiervoor is de medewerking van de vereniging van eigenaars vereist.

Wilt u meer weten over het kopen van een appartement en het voorkomen van negatieve gevolgen daarbij? Neem contact met ons op voor een afspraak en wij loodsen u het hele proces door.