Voorkom risico's bij vroege sleuteloverdracht

U bent blij dat zich een koper voor uw huis heeft gemeld. Eén wens hebben de kopers nog: zij willen zo snel mogelijk na het tekenen van de koopovereenkomst aan de slag in hun nieuwe onderkomen. Op een moment dat de echte "levering" nog niet heeft plaatsgevonden. Wat zijn voor u de risico's en hoe voorkomt u ze?


Zolang de akte van levering niet is ondertekend, zijn de risico's van aanpassingen aan uw huis voor u. Breekt er brand uit, stort er een wandje in? Het huis staat nog op uw naam en daarmee bent u nog steeds aansprakelijk voor de gevolgen van werkzaamheden in uw huis. Ten opzichte van derden blijft u als juridisch eigenaar aansprakelijk.

Dit risico kunt u enigszins beperken. Dan moet de koper bij ontvangst van de sleutel een opstalverzekering afsluiten en een aansprakelijkheidsverzekering hebben of afsluiten. Daarmee staat u sterker bij het verhalen van eventuele schade die de koper aan een derde heeft toegebracht.

Maar, als de koper midden in de sloop- en breekwerkzaamheden besluit om het huis niet “af te nemen” en geen verhaal aan u biedt, zit u met de brokken. Aanvullend op de opstalverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering van de koper is een derde stap raadzaam: de sleutelverklaring.

Een sleutelverklaring is een overeenkomst waarbij de sleuteloverdracht en de voorwaarden waaronder dat gebeurt, wordt geregeld.

Wees terughoudend

Een sleutelverklaring wordt eigenlijk vooral gemaakt om de koper in de gelegenheid te stellen een verbouwings- of opknapplan te maken en wat lichte werkzaamheden uit te voeren. Wees terughoudend met uw toestemming om alvast met de verbouwing te beginnen.

Wilt u de koper toch tegemoet komen? Wij helpen u graag om alle verplichtingen en vrijwaringen juridisch goed vast te leggen.