Voorkom problemen. Controleer erfdienstbaarheden

Het is van alle tijden en van alle plaatsen. U maakt gebruik van het pad van de buren om bij uw huis te komen. De buren verhuizen, de nieuwe buren ontzeggen u vervolgens het gebruik van hun pad. De vraag is of u recht heeft op zogenaamd overpad. Gaat u een huis kopen, controleer dan bij het Kadaster of er een dergelijk recht op het erf van de buren is gevestigd.


Het recht van overpad is een van de erfdienstbaarheden die in leveringsakten (eigendomsbewijzen) van uw huis of dat van de buren kunnen staan. Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van de grond of een deel van de grond van iemand anders. Bij een recht van overpad is de grond waar het pad over loopt belast met het recht van overpad. In die situatie is uw grond het heersend erf en dat van de buren het dienend erf.

U hebt als eigenaar of huurder van het heersend erf het recht om alle werkzaamheden uit te voeren om gebruik te kunnen maken van de erfdienstbaarheid. Zo mag u het pad bijvoorbeeld bestraten. U moet er wel voor zorgen dat de eigenaar van het dienend erf – uw buurman – er zo min mogelijk last van heeft.

Als u eigenaar of huurder van het dienend erf bent, dan bent u verplicht de eigenaar van het heersend erf de mogelijkheid geven om van de erfdienstbaarheid gebruik te maken. Als de akte waarin de erfdienstbaarheid wordt gevestigd daarin voorziet mag u een vergoeding vragen. U mag ook van de eigenaar van het heersend erf vragen het pad – of een andere concrete zaak – te onderhouden.

Een erfdienstbaarheid ontstaat niet zomaar. Het kan ontstaan door vestiging of door verjaring. Vestiging gebeurt bij notariële akte, dat kan alleen door de eigenaar van het dienend erf. In geval van verjaring duurt een bepaalde situatie al zolang dat er na verloop van tijd automatisch een erfdienstbaarheid ontstaat. Als het te goeder trouw gebeurt is die termijn tien jaar. Als de eigenaar van het heersend erf niet te goeder trouw is, dan is de termijn twintig jaar. Erfdienstbaarheden zijn er in verschillende soorten:

  1. Recht van overpad (lopen of fietsen)
  2. Recht van weg (bredere weg, ook met auto)
  3. Recht van uitzicht (bijvoorbeeld een verbod om iets boven een bepaalde hoogte te bouwen)
  4. Gootrecht (lozen van water en vuil)
  5. Recht om een boom in de tuin te hebben om minder dan twee meter van de erfgrens.

Wilt u meer weten over erfdienstbaarheden? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.