Voorkom problemen bij faillissement na echtscheiding

Bij de ontbinding van een huwelijk in gemeenschap van goederen worden de bezittingen en schulden verdeeld. Tenzij anders overeengekomen krijgt ieder de helft van zowel de bezittingen als de schulden. Bepalend bij de schulden is het moment dat de schulden zijn ontstaan, voor of na het inschrijven van de echtscheiding bij de burgerlijke stand. Bij een faillissement kan dat grote gevolgen hebben.


Na het uitspreken van de echtscheiding door de rechter moet de echtscheiding worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Hier is, na de uitspraak, nog zes maanden de tijd voor. Hoewel de gemeenschap van goederen na de uitspraak in feite ophoudt te bestaan kunnen schulden die gemaakt worden nog steeds onder de gemeenschap van goederen vallen zolang de beschikking nog niet is ingeschreven bij de burgerlijke stand.

Om de schulden van uw bedrijf buiten uw huwelijksgoederengemeenschap te laten vallen heeft u huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden nodig. Hiermee scheidt u uw privéleven van de dagelijkse bedrijfsvoering en de eventuele daaruit voortvloeiende schulden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van huwelijkse voorwaarden? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.