Voorkom onnodig verdriet bij einde samenwonen

Bij het begin van de samenwoning lijkt alles koek en ei. De liefde overwint toch alles wel … Maar wat gebeurt er als de koek op is of als uw partner plotseling overlijdt? Van wie is de woning, de inboedel, de auto of het saldo op de gezamenlijke bankrekening? Een paar simpele vragen die bij beëindiging van de samenwoning vaak aanleiding geven tot onnodig verdriet. Bij onenigheid over de eigendom is de kans groot dat u lang moet procederen. Ook bij overlijden is het voor erfgenamen van de overledene lastig om de eigendom van de overledene te bewijzen.


Bij het kadaster is eenvoudig na te gaan wie de eigenaar is van de woning. Van de inboedel, de auto en bankrekeningen is dat niet zomaar vast te stellen wie de eigendom daarvan toekomt. Het is dan ook belangrijk om in een samenlevings­overeenkomst vast te leggen welke goederen van u en uw partner gezamenlijk zijn en welke juist niet. Uitsluitend de gezamenlijke goederen zullen bij het verbreken van de samenwoning moeten worden verdeeld. Hoe wordt het gezamenlijk vermogen eigenlijk verdeeld?

Als de koek op is zal in onderling overleg bepaald moeten worden hoe onder meer de gezamenlijke inboedel, de auto en bankrekeningen zullen worden verdeeld. Ieder dient de helft te krijgen van het gezamenlijk vermogen.

Ook moet worden bepaald wie er in de woning blijft wonen. Als de woning gezamenlijk eigendom is, moet worden bepaald of de partner die er wil blijven wonen de hypotheek ook alleen kan dragen. Kortom: de woning en de daarop rustende hypotheek moeten worden verdeeld. Ook moet beoordeeld worden of de ene partner meer heeft geïnvesteerd in de woning dan de andere partner. Bijvoorbeeld voor verbouw van de woning of tussentijdse aflossingen op de hypotheekschuld.

Ook de afspraken hierover kunt u in onderling overleg maken, maar voor de formele verdeling van de woning en de hypotheek moet u naar de notaris. Wij zorgen ervoor dat de woning eigendom wordt van diegene die in het huis blijft wonen en dat de ander niet meer aansprakelijk is voor de hypotheek op het huis. En dat ieder zijn deel ontvangt.

Verblijvingsbeding

Voor het geval de samenwoning door overlijden wordt ontbonden kan er een verblijvingsbeding in de samenlevingsovereenkomst worden opgenomen. Dat is een afspraak hoe gezamenlijk vermogen moet worden verdeeld. Op basis daarvan heeft de langstlevende partner het recht om de woning alleen op naam te krijgen, zonder dat deze daarvoor aan de erfgenamen iets hoeft te betalen. Wel moet de langstlevende partner de hypotheekschuld voor zijn rekening nemen.

In een samenlevingsovereenkomst kan ook afgesproken worden dat de langstlevende het recht heeft om de woning van de overledene nog een bepaalde periode te mogen bewonen of over te nemen.

Deze en nog vele andere zaken kunnen wij op een prettige wijze voor u regelen. Maak daarvoor een afspraak met ons kantoor. Alleen met goede afspraken in een notariële samenlevings­overeenkomst voorkomt u onnodig extra verdriet. Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.