Voorkom boete. Deponeer jaarrekening op tijd

Veel vennootschappen blijken hun jaarrekening niet op tijd bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Dat kan u veel geld gaan kosten, overtreding van deze verplichting is een economisch delict en kan leiden tot een boete van maximaal € 19.000,-. Het Openbaar Ministerie gaat strenger controleren. Wees gewaarschuwd.


De verplichting valt uiteen in drie onderdelen:

1. Het opmaken van de jaarrekening.

De vennootschap moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening opmaken. Loopt uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan moet u nog deze maand de jaarrekening hebben opgemaakt. De algemene vergadering van aandeelhouders kan deze termijn eenmalig met zes maanden verlengen.

2. Het vaststellen van de jaarrekening.
Nadat de jaarrekening is opgesteld moet deze door de algemene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld. Hiervoor geldt geen wettelijke termijn, indirect zijn hierop wel termijnen van toepassing. Die vloeien voort uit de regels voor openbaarmaking.

3. Het openbaar maken van de jaarrekening.
Als vaststelling van de jaarrekening niet binnen twee maanden na het opmaken gebeurt, dan moet u de jaarrekening “onverwijld” openbaar maken. Wordt de jaarrekening wel binnen twee maanden vastgesteld, dan heeft u maximaal acht dagen om deze openbaar te maken. Openbaarmaking vindt plaats door deponering van de jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het Openbaar Ministerie vindt dat het niet of te laat deponeren van de jaarrekening het vertrouwen in ondernemingen ondermijnt. Bovendien verlangt het OM tijdige openbaarmaking om te voorkomen dat mogelijke criminele geldstromen worden versluierd.

Wilt u meer weten over de juridische juridische verplichtingen van uw bedrijf met betrekking tot de jaarrekening? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.