Voorkom afwijzing financieringsvoorbehoud en boete

Het financieringsvoorbehoud en het boetebeding bij de aankoop van een huis heeft al vele kopers geld gekost. Het navolgen van de bepalingen daarover in de koopovereenkomst is van doorslaggevend belang. Doet u dat niet helemaal goed, dan riskeert u ontbinding van de overeenkomst en de boete van – doorgaans – 10% van de koopsom.


Een goed voorbeeld van hoe het mis kan gaan is wanneer u binnen de termijn waarin het financieringsvoorbehoud geldt twee afwijzingen heeft – die u aan de makelaar van de verkoper mailt – en nog een aanvraag in behandeling, waarvan u in diezelfde mail gewag maakt. Wat gebeurt er nu als u op de datum waarop het financieringsvoorbehoud afloopt, telefonisch aan de verkoper laat weten dat ook de derde aanvraag is afgewezen?

U loopt een uitermate grote kans dat de verkoper u in gebreke stelt en u sommeert om de overeenkomst alsnog na te komen, meestal met vermelding van een termijn van een tot twee weken. Doet u dat niet binnen die termijn, dan zal de verkoper u schriftelijke meedelen dat hij de overeenkomst ontbindt en de boete bij u opeist. Waar moet u op letten als u dit wilt voorkomen?

Voorkom boete

De afwijzingen die u aan de verkoper overlegt, moeten voldoende inzicht geven in de inspanningen die u heeft gedaan om de financiering rond te krijgen. Wilt u zeker weten dat u het goed doet, zorg er dan voor dat u de aanvragen met afwijzing tijdig voor het verlopen van de termijn aan de verkoper stuurt of overhandigt. Doe dat vooral schriftelijk, in de meeste koopovereenkomsten staat dat dit schriftelijk moet gebeuren.

Wilt u meer weten over het financieringsvoorbehoud en het boetebeding in de koopovereenkomst? Bel ons voor het maken van een afspraak.