Voordelige hulp ouders voor starters op woningmarkt

Nu banken steeds terughoudender zijn bij het verstrekken van hypotheken aan starters is het lastig om zonder eigen spaargeld nog een woning te kunnen kopen. Dit is jammer aangezien de tijd nu juist gunstig is om een huis te kopen. De prijzen zijn nu gunstig, er is volop keuze uit te koop staande woningen en er kan nu nog gebruik worden gemaakt van de huidige regeling rond hypotheekrenteaftrek. Wie als starter geluk heeft kan een beroep doen op ouders. Er zijn diverse mogelijkheden voor ouders om hun kind(eren) te helpen bij de aankoop van een eerste woning.


Schenken of lenen

Als de ouders voldoende vrij beschikbaar vermogen hebben is de meest eenvoudige en voor het kind ook de mooiste oplossing het doen van een schenking. Hiervoor zijn juist vorig jaar de vrijstellingen ruimer geworden.

Eenmalig mogen ouders aan kinderen tot 35 jaar € 50.300 geheel belastingvrij schenken. Een jaarlijkse schenking mag ook, echter in dat geval kan het kind geen gebruik meer maken van de Nationale Hypotheek Garantie. Als het kind in voorgaande jaren al eens het vrijgestelde bedrag (eenmalige verhoogde vrijstelling van € 24.000) heeft ontvangen, dan mag het bedrag alsnog verhoogd worden het hiervoor genoemde maximum bedrag. Een gevolg van deze schenking is wel dat het kind voor het geschonken bedrag nooit meer hypotheekrente kan aftrekken (bijleenregeling).

Het kan ook zinvol zijn niet aan het kind te schenken maar te lenen. De ouders zijn het geld dan niet direct kwijt, er moet een zakelijke rente worden afgesproken die voor het kind fiscaal aftrekbaar is en bij de ouders onbelast is (behoudens de 1,2 % vermogensrendement heffing, maar die was er toch al).

Kasrondje

Een mooie manier om een kind te helpen bij het betalen van de hypotheeklasten is het zogenaamde kasrondje. Ouders lenen het kind een deel van de aankoopsom voor een woning. De bank zal hier geen problemen mee hebben zolang de woonlasten van het kind in verhouding staan tot zijn inkomen. Aangezien een te lage rente voor de lening van de ouders door de fiscus wordt gezien als schenking is het verstandig om een reële rente te rekenen (tussen 4 en 5%).

Vervolgens kan worden afgesproken dat het kind de rente gewoon aan de ouders voldoet en fiscaal aftrekt. Als de ouders de ontvangen rente vervolgens weer terugschenken aan het kind is het kasrondje compleet. Dit is volkomen legaal en werkt tot een geleend bedrag van circa € 100.000. Het rentebedrag is dan circa € 5.000, wat precies gelijk is aan het bedrag dat ouders jaarlijks aan een kind mogen schenken.

Borg staan voor hypotheek

Als ouders om welke reden ook niet willen meedoen aan de voorgaande mogelijkheden dan kunnen zij eventueel ook borg staan voor de hypotheek van hun kind. Als het kind niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, zal de bank de ouders aanspreken en het tekort bij hen opvragen.

De ouders zijn zo dus mede aansprakelijk voor de hypotheek, wat een behoorlijk risico voor de ouders met zich meebrengt, welk risico zij natuurlijk wel moeten kunnen en willen dragen. Sommige banken hebben zelfs speciale hypotheekproducten zoals een generatiehypotheek. Als toch voor de borgstelling wordt gekozen is er doorgaans geen dekking van de Nationale Hypotheekgarantie meer mogelijk, dus altijd de juiste afweging maken.

Overwaarde of vermogen van een BV

Ouders kunnen er ook voor kiezen om de overwaarde van de eigen woning te gebruiken om door te lenen aan een kind. Dit is niet altijd de juiste optie aangezien dan ook geen gebruik kan worden gemaakt van de Nationale Hypotheekgarantie. Als het kind (voor zover er ook sprake is van een lening bij een bank), de bank niet meer kan betalen, kunnen de ouders worden gedwongen hun eigen huis te verkopen om de restschuld te voldoen, niet ideaal dus.

Een betere oplossing is er als de ouders een BV (Holding of pensioen BV) hebben waar vermogen in zit. De BV kan dan voor bank spelen en het kind een lening verstreken. Ook dan is de rente voor het kind aftrekbaar maar in de BV belast met vennootschapsbelasting.

Afspraken vastleggen bij notaris

Kortom er zijn vele mogelijkheden de moeite van het onderzoeken waard zijn. Voor welke optie er ook gekozen wordt, het is altijd noodzakelijk alle gemaakte afspraken vast te leggen bij de notaris. De betrokken partijen weten dan zeker dat er naar alle juridische en fiscale aspecten gekeken is. Er kunnen later geen misverstanden ontstaan en ook tegenover de fiscus liggen de gemaakte afspraken keurig vast.

Wilt u meer weten over het helpen van uw kind bij het kopen van een huis? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie”, dan kunnen wij snel voor u aan de slag om alles nog rond te krijgen.