Voordelige erfbelasting ook voor buitenechtelijk kind?

Voor buitenechtelijke kinderen staat lang niet altijd vast dat zij voor de verkrijging van de erfenis dezelfde belastingvoordelen kunnen genieten als ‘echtelijke' kinderen. Aanvankelijk vallen buitenechtelijke kinderen voor de erfrechtelijke verkrijging in tariefgroep 3 (niet-verwanten tarief). Alleen als ook erkenning door de vader heeft plaatsgevonden, vallen zij onder tariefgroep 1.


Uit de jurisprudentie blijkt dat de mogelijkheden voor een niet erkend, buitenechtelijk kind weliswaar beperkt zijn, maar dat er toch een mogelijkheid is om binnen tariefgroep 1 te vallen. In tariefgroep 1 geldt een lager tarief en een hoger van belasting vrijgesteld bedrag.

Volgens het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens mag, als er de facto sprake is van familiebanden met een kind, geen onderscheid gemaakt worden tussen de biologische en de juridische vader. Daarnaast kan het vaderschap, ook postuum, gerechtelijk worden vastgesteld, waarmee wordt voldaan aan de Nederlandse wet (Burgerlijk Wetboek). Ook in die gevallen valt de verkrijging van de erfenis voor het buitenechtelijk kind in tariefgroep 1.

Wilt u meer weten over de rechten van kinderen op uw nalatenschap? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.