Voogdijbenoeming in en buiten testament

De regels om een voogd over uw minderjarige kinderen aan te wijzen, gaan veranderen. Tot nu toe kan een voogd alleen in een testament worden benoemd. Vanaf 1 april 2014 is het ook mogelijk om een voogd aan te wijzen door inschrijving daarvan in het gezagsregister bij de rechtbank. Heeft u al een voogdijbepaling in uw testament, dan blijft die gewoon geldig.


Het aanwijzen van een voogd door alleen inschrijving in het gezagsregister brengt ook risico's mee. Er komt bij zo iets belangrijks voor uw kinderen meer bij kijken dan simpelweg registratie. Met een voogdijbenoeming in een testament is aan een aantal extra waarborgen voldaan en kunt u ook meer mogelijkheden gebruiken.

Naast het vaststellen van de identiteit van beide ouders en de controle op hun vrije wil geeft de notaris ook noodzakelijke voorlichting. Bijvoorbeeld over de mogelijkheid om er voor te zorgen dat het erfdeel van uw minderjarige kind(eren) door een derde zal worden beheerd tot op een leeftijd waarvan u vindt dat het kind zelf volledig de verantwoordelijkheid kan dragen.

In een testament kunt u in aanvulling op de voogdijregeling ook een bepaling opnemen waarmee u voorkomt dat een kind zijn of haar erfdeel moet verdelen bij echtscheiding. Los daarvan staan nog tal van voordeling fiscale regelingen die u in uw testament voor de afwikkeling van uw nalatenschap kunt treffen.

Wilt u meer weten over voogdij en testamenten? Bel ons voor het maken van een afspraak.