Verzwegen goederen in nalatenschap verbeurd

De langstlevende die een deel van de tot de nalatenschap van diens partner behorende goederen verzwijgt tegenover de overige erfgenamen, is die goederen kwijt. Al in 2007 gaf de rechter hierover duidelijkheid in een zaak die betrekking had op een nalatenschap die op basis van een testament moest worden verdeeld. Nu blijkt dat die regel ook bij een wettelijke verdeling geldt, als er geen testament is.


Er staat dus een sanctie op het verzwijgen, zoekmaken of verborgen houden van goederen die in de gemeenschap vallen. Een beroep op deze wettelijke regel wordt niet gauw gedaan omdat degene die er een beroep op wil doen een lastige bewijspositie heeft. De rechter heeft daar nu verandering in gebracht door de regel ook van toepassing te verklaren op de situatie zonder testament.

Zonder sanctie zou - als het verzwijgen uitkomt – het betreffende goed alsnog in de verdeling worden betrokken en zou de verzwijgende partner daar ook deel aan hebben. Met de sanctie verspeelt de verzwijgende partner zijn aanspraak op het goed en wordt dit verdeeld onder de overige erfgenamen.

Wilt u meer weten over de rechten en plichten bij het afhandelen van een nalatenschap? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.