Verschrijving staat rechtsgeldig hypotheekrecht niet direct in de weg

De procedure bij het afsluiten van een hypotheek kan vanwege de redactie van bepalingen wel eens voor discussie zorgen, of zelfs tot een procedure bij de rechtbank. Een concreet voorbeeld hiervan is het afsluiten van een hypotheek voor aankoop van een huis door iemand in privé, die ook directeur van een BV is. Vervolgens blijkt uit de leveringsakte dat het huis wordt geleverd aan de BV van de koper en uit de hypotheekakte dat de directeur in privé geldnemer is en de BV hypotheekgever. Dat betekent dat de bank bij wanbetaling de BV kan aanspreken op voldoening van de schulden.


Deze situatie is voor de bank aanleiding om de rechter in te schakelen omdat geen geldig hypotheekrecht zou zijn gevestigd. Argument is dat zowel de directeur in privé als de BV geen eigenaar van het huis zijn geworden omdat aan de BV is geleverd terwijl in de koopovereenkomst de directuer in privé als koper wordt aangeduid.

Wil de actie van de bank slagen, dan moet de bank gemotiveerd aantonen dat tussen de verkoper en de directeur in privé niet is afgesproken dat het huis aan de BV wordt geleverd. De bedoeling blijkt duidelijk uit de leveringsakte. De BV is via levering eigenaar van het huis geworden en is dan bevoegd om er een hypotheekrecht op de vestigen ten gunste van de bank.

Vervolgens rijst de vraag of door de hypotheekakte op geldige wijze een hypotheekrecht is gevestigd. De directeur is daarin zowel als privépersoon als in zijn hoedanigheid van directeur van de BV opgetreden, voor zichzelf als geldnemer en als bevoegd vertegenwoordiger voor de BV als hypotheekgever. Op dat punt liggen verschrijvingen in de hypotheekakte op de loer. Immers, het is denkbaar dat op plaatsen waan de directeur in privé wordt vermeld de directeur als vertegenwoordiger van ede BV wordt bedoeld.

Het is de taak van de notaris om dat te voorkomen. Omdat ook niets menselijks vreemd is aan de notaris, kan een verschrijving voorkomen. Als uit de context en de redactie elders in de hypotheekakte echter blijkt dat partijen onmiskenbaar hebben bedoeld dat de BV een (derden)hypotheekrecht zou verstrekken ten behoeve van de directeur in privé, dan is een rechtsgeldig hypotheekrecht gevestigd als zekerheid voor nakoming van de verplichtingen van de directeur in privé. Dat geldt temeer als de notaris voorafgaand aan het passeren van de akte nog contact met de bank heeft gehad over de verandering van kopende partij in vergelijking met de koopakte en de bank daarop op dat moment geen bezwaar tegen heeft gemaakt.

Wilt u meer weten over de hypotheek en de bijbehorende rechten en plichten voor u en voor de geldverstrekker? Bel ons voor het maken van een afspraak.