Verschillende voordelen schenken in 2013 of in 2014

De regering heeft zoveel fiscale voornemens gepresenteerd met de begroting voor 2014, dat de vraag rijst of het voor u voordeliger is om nog in 2013 een schenking te doen of dat u dat beter kunt uitstellen tot 2014. Los daarvan is het uiteraard ook van belang op welk moment u het te schenken bedrag het beste kunt missen en of u het wel kunt missen.


Zo geldt sinds 1 oktober 2013 de extra verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000. Deze tijdelijke maatregel geldt in elk geval tot en met 31 december 2013, maar als het voorgestelde Belastingplan 2014 ongeschonden het parlement doorkomt, dan geldt de vrijstelling ook nog voor 2014. De vrijstelling geldt alleen als daar nog niet eerder gebruik van is gemaakt.

De schenkingsvrijstelling is alleen van toepassing als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. Denk daarbij aan het schenken van een eigen woning, het kopen van een eigen woning, het betalen van kosten voor verbetering of onderhoud, het aflopen van een erfpacht- of opstalrecht, het aflossen van een eigenwoningschuld of het voldoen van een restschuld op een verkochte eigen woning.

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet verder in de schenkingsovereenkomst worden bepaald dat er pas sprake is van een schenking als het geschonken bedrag daadwerkelijk voor de eigen woning is besteedt. Wilt u de schenking nog in 2013 laten plaatsvinden, dan moet het bedrag ook nog in 2013 worden besteed. Dat geldt niet als het gaat om onderhoud of verbetering van de eigen woning van de begunstigde. Als de schenking wordt gebruikt voor verbetering of onderhoud van de eigen woning, dan is er direct sprake van een schenking en moet in de overeenkomst worden vastgelegd dat de schenking vervalt voor zover het geld niet binnen het lopende kalenderjaar plus twee jaar voor verbetering of onderhoud is gebruikt.

Schenken in 2013 levert twee voordelen op:

  • Het geschonken bedrag staat dan op 1 januari 2014 – de peildatum voor de vermogensrendementsheffing in box 3 – niet meer op uw bankrekening. Daarmee kunt u tot maximaal € 1.200 belasting besparen.
  • U maakt dan gebruik van de tijdelijke maatregel, terwijl het in het parlement nog zo kan lopen dat de vrijstelling in 2014 toch niet doorgaat of dat er strengere eisen aan worden gesteld.

Ook schenken in 2014 heeft zo zijn voordelen. Als met de schenking (een deel van) de hypotheek wordt afgelost en er boeterente moet worden betaald bij vervroegde aflossing, dan kunt u – afhankelijk van de geldverstekkende instelling – profiteren van het besluit van de bank om deze boeterente niet te berekenen voor zover de hypotheekschuld hoger is dan de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt in januari 2014 opnieuw vastgesteld. Dat zal vanwege de dalende huizenprijzen naar verwachting lager zijn dan voorheen, zodat het bedrag dat boetevrij kan worden afgelost groter is.

U kunt er ook voor kiezen om een deel van de schenking in 2013 te doen en de rest in 2014. Dat kan alleen als het begunstigde kind in 2013 tussen 18 en 40 jaar is. Daarmee kunt u bereiken dat de ontvanger bijvoorbeeld boeterente voorkomt als de totale schenking direct wordt gebruikt voor het aflossen van de eigenwoningschuld. U moet er dan wel voor zorgen dat in 2013 maximaal € 51.407 wordt geschonken waaraan de extra verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders naar kinderen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar voor de eigen woning is gekoppeld.

In 2014 kunt u dan een bedrag van maximaal € 48.593 schenken (€ 100.000 - € 51.407) voor de eigen woning schenken.

Wilt u meer weten over schenkingen en het optimaal gebruik maken van schenkingsvrijstellingen? Bel ons voor een afspraak.