Verplicht aflossing hypotheek leidt tot meer vermogen en noodzaak testament

Wie tegenwoordig een huis koopt en daarvoor een hypothecaire geldlening aangaat, moet verplicht gaan aflossen op die hypotheek. Dat betekent dat uw vermogen ook toeneemt. Uw schuld wordt minder en uw bezit wordt meer. Hoe meer vermogen u heeft, hoe meer erfbelasting er betaald moetworden over uw nalatenschap. Met een testament kunt u die erfbelasting beperken.


Heeft u geen testament? Dan geldt de wettelijke regeling. Die regeling bepaalt dat de langstlevende ouder de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen moet betalen. De langstlevende ouder krijgt alles, de erfdelen van de kinderen worden omgezet in een niet-opeisbare, rentedragende vordering. Er moet erfbelasting worden betaald over de vordering, behalve als de waarde van de vordering kleiner is dan de geldende vrijstelling.

De verplichte aflossing en de WOZ-waarde kunnen er voor zorgen dat uw vermogen vooral in het huis gaat zitten. Daarmee wordt het moeilijker om de erfbelasting te betalen. Met een testament kunt u dat voorkomen omdat u dan de grotere vrijstelling van de langstlevende ouder kunt benutten.

Heeft u al een testament, maar is het al lang geleden dat u die heeft laten opmaken? Dat testament is nog steeds geldig, maar sluit wellicht niet meer aan op de veranderde wetgeving van de afgelopen jaren. Laat daarom uw oude testament nog eens onder de loep nemen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die een testament u na alle wetsaanpassingen biedt? Bel ons voor het maken van een afspraak.