Verkoper BV niet altijd aansprakelijk voor belastingschuld

Na het overdragen van uw aandelen in een BV kunt u later nog voor onaangename verrassingen komen te staan. Bijvoorbeeld een aansprakelijkstelling door de Belastingdienst voor niet ontvangen vennootschapsbelasting in het jaar van aandelenoverdracht. Een dergelijke situatie deed zich jaren geleden voor en leidde tot een uitspraak van het Hof waarin de verkoper een deel van deze belasting moest betalen omdat hij maar deels kon bewijzen dat de BV onvoldoende vermogen had om de belasting te betalen. De Hoge Raad heeft daar nu een stokje voor gestoken.


De Hoge Raad ziet geen basis om de verkoper alsnog aansprakelijk te stellen voor de ontstane belastingschuld. Dat komt omdat op het moment van aandelenoverdracht voldoende vermogen aanwezig was om de belastingschuld te betalen. Door onzakelijke handelingen van de nieuwe bestuurders bleek het vermogen dat jaar verminderd.

De (invoerderings)wet stelt echter dat de verkoper van de aandelen moet aantonen dat hij of zij op het moment van verkoop niet wist of niet kon weten dat de nieuwe eigenaren buiten de normale bedrijfsvoering liggende acties zouden gaan ontplooien, waardoor de belastingdienst achter het net zou vissen. Lukt dat, dan gaat de verkoper vrijuit en houdt de vordering van de Belastingdienst op hem of haar geen stand.

Wilt u meer weten over aandelenoverdracht in het algemeen of uw aansprakelijkheid als verkoper van aandelen in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.