Verkoop huurwoningen door corporaties eenvoudiger

Het is sinds 1 oktober 2013 eenvoudiger voor woningcorporaties om woningen te verkopen aan eigenaar-bewoners met een huishoudinkomen tot € 38.000. Dat geldt ook voor het verkopen van hele complexen woningen, althans als het om geliberaliseerde en mogelijk te liberaliseren huurwoningen gaat.


De woningcorporatie heeft geen toestemming vooraf meer nodig bij verkoop huurwoningen als de eigenaar-bewoner niet meer dan 10% korting krijgt op de waarde vrij van huur en gebruik en als de verkoop voldoet aan de gewijzigde regels. Die regels zijn versoepeld voor mensen met een gezinsinkomen tot € 38.000. Die mensen mogen zonder toestemming vooraf een korting krijgen tot 25% op de waarde vrij van huur en gebruik. Zij vallen ook niet onder de verplichte waardedeling voor het geval de woning binnen 10 jaar wordt doorverkocht.

Als het gezinsinkomen hoger is dan € 38.000 blijft bij een korting van 10% of meer een vaste waardedeling verplicht als de woning binnen 10 jaar wordt doorverkocht. In dat geval moet de verkoper ook de korting boven de 10% terugbetalen aan de woningcorporatie. Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, heeft de woningcorporatie wel vooraf de toestemmingen van de minister nodig.

Dat geldt ook bij verkoop aan derden die geen eigenaar-bewoners of corporatie zijn. Een corporatie krijgt dan alleen toestemming als de minister dit in het belang van de volkshuisvesting vindt.

Wilt u meer weten over het kopen van uw huurhuis of dat van een ander? Bel ons voor het maken van een afspraak.