Verhuur woonappartement kan zomaar bedrijfsmatige exploitatie zijn

Het is niet ongebruikelijk dat iemand die veel en lang in het buitenland verblijft zijn appartement regelmatig voor korte tijd ter beschikking stelt aan derden, bijvoorbeeld familie en vrienden. Daar is niets mis mee, zolang degene die het appartement beschikbaar stelt daar ook zelf met enige regelmaat – bij verblijf in Nederland – verblijft. Een andere situatie is het als u uw appartement met een zekere regelmaat voor kortere periodes aan derden verhuurt en in gebruik geeft en daar ook voor adverteert met vermelding van de huurprijs. In dat geval is er sprake van bedrijfsmatige exploitatie, wat over het algemeen in strijd zal zijn met de splitsingsakte en waartegen de overige appartementseigenaren en/of de Vereniging van Eigenaren met succes tegen kunnen ageren.


Woonappartementen worden normaliter in de splitsingsakte bestemd voor permanente bewoning. Short stay verhuur voldoet niet aan het gebruik overeenkomstig die bestemming. Dit heeft de Hoge Raad recentelijk beslist. Het tegen betaling aan derden in gebruik geven van een als woning bestemd appartement voor een korte periode werd in die uitspraak aangemerkt als bedrijfsmatige exploitatie en werd in strijd geacht met het op grond van het toepasselijke splitsingsreglement vereiste gebruik als woning. De situatie van het zo nu en dan ter beschikking stellen van een appartement aan familieleden en vrienden is van een andere orde en wel toegestaan.

Wilt u meer weten over de gevolgen van het verhuren en ter beschikking stellen van uw appartement aan derden? Bel ons voor het maken van een afspraak