Verbouwing deel van kantoor tot woonruimte BTW-belast

Het kan gebeuren in crisistijd. U besluit een deel van uw overtollige bedrijfsruimte te verbouwen tot woonruimten. Na splitsing kunt u de woonappartementen verkopen. De vraag is of er dan nieuwe onroerende zaken zijn ontstaan, met een BTW-belasting als gevolg.


Als de verbouwing substantieel is, loopt u het risico dat het pand niet langer als kantoorfunctie wordt beschouwd, maar als woonfunctie. Er is dan sprake van een ingrijpende wijziging van de aanwendingsmogelijkheden van het pand.

Mogelijk kunnen de woonappartementen met geringe investeringen weer geschikt gemaakt worden om als kantoor- of bedrijfsruimte te gebruiken. Echter, als de werkzaamheden voor de verbouwing naar woonruimten omvangrijk zijn geweest en tot een in principe blijvende functiewijziging hebben geleid, dan is een pand ontstaan dat tevoren niet bestond. De levering is dan belast met BTW.

Overweegt u verbouwing van een deel van uw bedrijfspand tot woonruimte(n)?. Wat kan wel en wat kan niet? Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel ons of gebruik onderstaande mogelijkheid zodat wij contact met u kunnen opnemen.