Verblijvingsbeding essentieel in samenlevingscontract

Soms hebben samenwoners alleen een samenlevingscontract genomen met het oog op voorzieningen die oorspronkelijk in het leven zijn geroepen voor gehuwden, bijvoorbeeld een regeling voor partnerpensioen. Om dat zo goedkoop mogelijk te doen is vaak uitgegaan van een standaardcontract zonder verblijvingsbeding. Met als risico dat u na het overlijden van uw partner bijvoorbeeld uw huis uit moet of geen pensioen hebt! Wat kunt u doen?


Als u als samenwoners gezamenlijk een huis koopt is een absoluut vereiste om tenminste een samenlevingscontract te hebben. U bouwt immers met uw huis vermogen op. Wat nog belangrijker is dat in dat samenlevingscontract een verblijvingsbeding is opgenomen. Hiermee kan worden bereikt dat bij onverhoopt overlijden van één van beiden de andere partner de gezamenlijke vermogensbestanddelen (waaronder het huis) kan overnemen. Dit is belangrijk omdat je als partner niet automatisch erfgenaam van elkaar bent. In veel samenlevingscontracten die zijn aangegaan met het oog op voorzieningen van de werkgever van de partner ontbreekt een verblijvensbeding!

Nu de media toch regelmatig schrijven over het fiscaal partnerschap en de gevolgen daarvan voor samenwoners, komt ook dit onderdeel weer aan het oppervlak. Loop daarom de inhoud van uw samenlevingscontract nog eens na.

Overigens is het altijd verstandig om uw samenlevingscontract na een aantal jaren nog eens tegen het licht te houden en te laten toetsen. Ongetwijfeld zijn uw persoonlijke omstandigheden na een aantal jaren anders dan voorheen, bijvoorbeeld de geboorte van kinderen. Er kan ook sprake zijn van veranderde wetgeving. Kortom, voldoende redenen om uw samenlevingscontract te laten toetsen of om er een aan te gaan.

Wilt u meer weten over samenlevingscontracten in het algemeen of over verblijvingsbedingen in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.