Veranderingen vrijstellingen schenken, sparen en beleggen

Er komen flinke veranderingen aan in de schenkingsvrijstelling en box 3-heffing. De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning gaat per 1 januari 2017 van € 53.016 naar € 100.000. Dan geldt ook niet langer de beperking dat alleen ouders aan kinderen mogen schenken. Wel blijft de leeftijdsgrens voor de ontvanger onveranderd. Die moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Nieuw is ook dat de vrijstelling gespreid mag worden over drie achtereenvolgende kalenderjaren. Schenkingen die in 2015 en 2016 zijn gedaan, mogen – om de vrijstelling alsnog te benutten – worden aangevuld tot € 100.000.


Goed nieuws voor ouders die hun kinderen geld willen schenken. Want naast de verhoging is het ook mogelijk om € 100.000 te schenken aan kinderen die ouder zijn dan 40 jaar, maar waarvan de partner die leeftijd nog niet heeft bereikt. De vrijstelling geldt voor schenkingen die worden besteed aan de eigen woning, bijvoorbeeld om een bestaande eigenwoningschuld af te lossen. Omdat een boetevrije aflossing meestal beperkt mogelijk is – bijvoorbeeld jaarlijks maximaal 10% - wordt het met de spreiding van vrijstelling over drie jaren ook eenvoudiger om af te lossen.

Box 3

In box 3 worden inkomsten uit sparen en beleggen belast. Het is een vermogensbelasting. Niet de inkomsten (winst) uit dat vermogen worden belast, maar een verondersteld rendement op dat vermogen. Dit in tegenstellig tot inkomsten uit arbeid, die worden in box 1 belast naar het werkelijke inkomen. Gelukkig kent ook box 3 een heffingsvrij vermogen. Over de eerste € 24.437 van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen.

Wilt u meer weten over de (wijzingen van) vrijstellingen per 1 januari 2017? Bel ons voor het maken van een afspraak.