Veel geld besparen met aanpassing testament en huwelijkse voorwaarden

Ooit testamenten gemaakt en daarna niet meer naar gekeken? Die situatie is geen uitzondering. Elke leeftijd, elke gezinssituatie brengt zijn eigen aandachtspunten mee. Reageert u daar niet op, dan is uw testament en dan zijn uw huwelijkse voorwaarden al snel verouderd. Tijdige aanpassing kan u op korte en lange termijn veel geld besparen.


Bent u al lang geleden op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan is de kans groot dat u daarin geen finaal verrekenbeding heeft opgenomen, dat was destijds ongebruikelijk. En dat kan u – als alles op naam van uw partner staat – bij overlijden van uw partner veel geld kosten. U erft dan namelijk alles en moet over de gehele nalatenschap erfbelasting betalen. Wat kunt u doen?

In de eerste plaats kunt u uw huwelijkse voorwaarden opheffen, beter gezegd: omzetten in gemeenschap van goederen. Daarmee wordt u eigenaar van de helft van alle bezittingen. U erft dan nog maar de helft, waarover u dan erfbelasting moet betalen. Deze omzetting van huwelijkse voorwaarden naar gemeenschap van goederen vereist uiteraard een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen.

Omdat destijds testamenten meestal in de vorm van ouderlijke boedelverdeling werden gemaakt, verkrijgt u als langstlevende de eigendom van alle goederen, gelden en geldswaarden. De kinderen ontvangen een vordering op u en kunnen hun erfdelen pas opeisen als u ook bent overleden. Deze constructie is inmiddels als basisregel in de wet geregeld.

Onder de huidige omstandigheden kan het omzetten van uw testamenten in een zogenaamd keuzetestament (ook wel flexibele combinatietestamenten genoemd) interessant zijn. De langstlevende partner heeft daarmee de keuze om te bepalen hoe de nalatenschap wordt verdeeld. Dat is belangrijk als u kinderen heeft. U kunt bijvoorbeeld regelen dat uw kind(eren) alles erven, maar dat u vruchtgebruik houdt. Op die manier kunt u 'spelen' met de toedeling van vermogensbestanddelen (al dan niet in vrije eigendom of onder bezwaar van vruchtgebruik) om zo de voor u en uw kinderen meest optimale situatie te creëren.

Wilt u meer weten over – ook andere – mogelijkheden om geld en belasting te besparen via een testament? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.