Uitstel betaling van erfbelasting

Steeds meer mensen die een huis erven, komen in financiële problemen omdat de huidige woningmarkt vlotte verkoop in de weg staat. Daarentegen moeten wel de hypotheek- en overige lasten voor het huis en de verschuldigde erfbelasting worden betaald. Deze onredelijkheid is in het parlement aan de orde geweest. En met succes. Binnen twee jaar na overlijden hoeft geen erfbelasting te worden betaald als huis niet is verkocht.


Voor aanslagen onder € 50.000 die niet kunnen worden betaald vanwege de tijdelijke onverkoopbaarheid van het huis wordt zonder meer uitstel van betaling verleend voor een periode van één jaar. Bij een hogere aanslag of bij een verzoek om de termijn waarvoor belastinguitstel wordt te verlengen, wordt zekerheid gevraagd in de vorm van een hypotheek op de betreffende woning. U mag er niet van uitgaan dat nu voor iedereen geldt dat pas erfbelasting moet worden betaald na verloop van de maximum termijn van twee jaren na het overlijden.

De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden een langere termijn van uitstel te hanteren. Praktijk is dat de Belastingdienst vrijwel altijd voor de betaling van een aanslag erfbelasting het reguliere uitstel van een jaar verlengt als sprake is van een erfenis die bestaat uit een niet verkochte woning. Voorwaarde is dat er zekerheid wordt gesteld en de woning te koop staat.

Dit geldt allemaal niet voor huizen die vóór 2012 zijn geërfd. Als u vóór 2012 een huis heeft geërfd en dit huis tegen een lagere prijs heeft verkocht dan de WOZ-waarde die geldt voor de erfbelasting, gelden weer andere regels. U kunt dan de WOZ-waarde hanteren die geldt voor het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het overlijden heeft plaatsgehad. U kunt ook kiezen voor een WOZ-waarde waarvan de peildatum dichter ligt bij de datum van overlijden.

Wilt u meer weten over uitstel van betaling van erfbelasting? Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.