Uitsluitingsclausule schenkingen ook zonder testament?

Eén op de drie huwelijken eindigt door echtscheiding. Scheidende partners lopen dan tegen allerlei toedelingsvraagstukken aan. Zo ook over schenkingen die zij van ouders hebben ontvangen. In veel gevallen is daarover niets geregeld. Dat komt bijvoorbeld omdat partijen in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Of omdat het in de huwelijkse voorwaarden niet is geregeld. Of omdat ouders en kinderen dat niet vooraf expliciet zijn overeengekomen. Hoe zit dat precies?


De vraag is meestal of schenkingen die de ouders van de ene partner tijdens het huwelijk hebben gedaan op de bankrekening van die ene partner al dan niet tot de huwelijksgemeenschap behoren. Als het de uitdrukkelijke wil van de schenkende ouders is geweest dat de schenking niet in de huwelijksgemeenschap zou vallen, dan behoort die wens te worden gerespecteerd. Althans, als voldoende bewezen kan worden dat die wil destijds aanwezig was.

De wet bepaalt dat giften buiten de de huwelijksgemeenschap vallen als dat bij de gift is bepaald. Dat beding kan niet meer gemaakt worden als de gift al is gedaan. Aan de andere kant verzet de wet zich er ook niet tegen dat de schenker en de begiftigde vooraf overeenkomen dat wat de beoogde begiftigde in de toekomst van de schenker ontvangt, buiten de huwelijksgemeenschap zal vallen.

Het is uiteindelijk aan de ontvanger van de schenking om te bewijzen dat zijn of haar ouders op voorhand met hem of haar een uitsluitingsclausule zijn overeengekomen.

Wilt u meer weten over het uitsluiten van aangetrouwde kinderen van door ouders gedane giften? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.