Uit elkaar na samenwonen

Als u ongetrouwd samenwoont (en geen geregistreerd partnerschap heeft) kunt u zonder tussenkomst van een advocaat of rechter uit elkaar gaan. Maar hoe verstandig is het om een notaris in te schakelen?


Samenwoners hebben hun onderlinge afspraken vaak in een samenlevingsovereenkomst geregeld. Wat is van wie, hoe worden de kosten van de huishouding verdeeld, het pensioen en wat te doen bij overlijden zijn onderwerpen die in een samenlevingsovereenkomst aan de orde komen. Maar ook het einde van de samenwoning “anders dan door overlijden”, het uit elkaar gaan, wordt veelal in de overeenkomst beschreven.

Het beëindigen van de samenlevingsovereenkomst kan in onderling overleg, dus zonder verdere formaliteiten. Dat betekent dat er geen advocaat of rechter aan te pas hoeft te komen. Het verdelen van de inboedel en de gemeenschappelijke bankrekening, daar komt u vaak nog wel uit, maar wat als er minderjarige kinderen zijn, of een huis dat u samen in eigendom heeft? Dan is de inschakeling van een notaris verstandig of zelfs verplicht.

Minderjarige kinderen

Als u minderjarige kinderen heeft en u gaat uit elkaar, dan moet er volgens de wet een zogenaamd ouderschapsplan worden opgesteld. De afspraken die u als ouders over uw kinderen maakt worden in dit ouderschapsplan opgenomen. Gedacht kan worden aan een onderlinge taakverdeling tussen de ouders, bij wie gaan de kinderen wonen, hoe houdt u elkaar op de hoogte, hoe worden de kosten verdeeld, maar ook over zaken als vakanties, de manier van opvoeden en school worden in het ouderschapsplan afspraken gemaakt.

Heel belangrijk is de keuze voor een co-ouderschap of een omgangsregeling. Bij een co‑ouderschap worden de kosten, zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen gelijk verdeeld. De kinderen blijven deel uitmaken van de huishoudens van zowel de vader als de moeder. Voorwaarde voor succes is dat de ouders goed met elkaar om (blijven) gaan. Een omgangsregeling maak je als de kinderen voor het grootste deel van de tijd bij de vader óf de moeder wonen (en dus alleen deel uitmaken van dat huishouden).

Een ander belangrijk aspect bij het uit elkaar gaan is de woning die u samen in eigendom heeft. Wie blijft er in het huis wonen? Kan die persoon de hypotheek ook alleen dragen? Kortom: de woning en de daarop rustende hypotheek moeten worden verdeeld. Ook de afspraken hierover kunt u in onderling overleg maken, maar voor de formele uitvoering moet u naar de notaris. Wij zorgen ervoor dat de woning eigendom wordt van diegene die in het huis blijft wonen en dat de ander niet meer aansprakelijk is voor de hypotheek op het huis.

Ook bij het beëindigen van de samenwoning zonder dat u getrouwd bent is het dus verstandig een deskundige in te schakelen. Wij zijn ook op dit gebied deskundig, voor de verdeling van de woning is onze inschakeling zelfs verplicht. Hou het eenvoudig en laat ons het gehele traject begeleiden. En gaat u niet uit elkaar dan is dat nog veel beter. Maar ook dan is het goed dat wij uw samenlevingsovereenkomst en andere notariële documenten eens in de vier à vijf jaar grondig doorlichten.

Meer weten? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.