Twijfel over gelijke regels voor alle rechtspersonen

In de Tweede Kamer zijn twijfels geuit over het gelijktrekken van regels voor NV's en BV's aan de ene kant en verenigingen en stichtingen aan de andere kant. Dat blijkt uit vragen van PvdA en D66 over het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.


Beide partijen vragen zich af of het wel zo'n goed idee is om het zwaardere bestuur en toezicht van en op vennootschappen ook van toepassing te laten zijn op niet-commerciële of informele stichtingen en verenigingen. Zij zien niet in welke problemen daarmee zouden worden opgelost. Als het alleen om het tegengaan van fraude gaat, kan dat volgens partijen ook anders worden opgelost. De diverse rechtsvormen zijn allemaal uit specifieke – van elkaar afwijkende – behoeften ontstaan. Het is nog maar de vraag of die behoeften zodanig zijn veranderd dat het een wijziging van de regels rechtvaardigt.

De minister lijkt zichzelf tegen te spreken. Enerzijds stelt hij dat de aanpassing voorziet in een behoefte van de praktijk. Anderzijds geeft hij aan dat de aanpassing van de regels feitelijk niet zoveel verandert, maar slechts een verduidelijking van de regels is. Reden voor beide partijen om vraagtekens te zetten.

Wilt u meer weten over bestuur en toezicht op uw organisatie? Bel ons voor het maken van een afspraak.