Tweetraps- of langstlevende testament?

Wanneer u uw testament laat opmaken, speelt ook belastingvoordeel een belangrijke rol, zo blijkt in menig notariële praktijk. Ook op televisie is hier de nodige aandacht aan besteed. Met een zogenaamde tweetrapsmaking bespaart u – ook als u een klein vermogen hebt – fors op belasting. Maar, de andere kant hiervan is dat dit meestal wel tot meer belasting wanneer later uw partner overlijdt. Wat is wijsheid?


Bij een testament met een tweetrapsmaking benoemen de ouders elkaar tot erfgenaam onder de ontbindende voorwaarde dat de nalatenschap bij overlijden overgaat naar de kinderen. De langstlevende ouder erft de hele nalatenschap en kan optimaal gebruik maken van de partnervrijstelling. Bij kleine nalatenschappen – minder dan € 600.000 – is dan zelfs helemaal geen erfbelasting verschuldigd.

De tweetrapsmaking leidt er wel toe dat bij het tweede overlijden (het overlijden van de tweede ouder) het hele huwelijksvermogen vererft. En dan zijn uw kinderen bij de fiscus aan de beurt. Het leidt dus slechts tot uitstel van belastingheffing.

In een aantal gevallen is de tweetrapsmaking wel gunstig. Bijvoorbeeld als er bij het eerste overlijden geen geld is om de erfbelasting te betalen. Dat probleem kan ook worden opgelost met een specifiek legaat in het langstlevende testament, of een bepaling waarin de rentevergoeding over de onderbedelingsvordering van de kinderen op nihil wordt gesteld. Het fictieve vruchtgebruik van de langstlevende zorgt dan ook voor een lagere waarde van het erfdeel van het kind.

Kiest u voor en tweetrapsmaking, dan moet bij uw overlijden een boedelbeschrijving worden opgemaakt. Ook moeten jaarlijks de veranderingen in de samenstelling van het vermogen worden bijgehouden. En uw erfgenamen moeten de nagelaten goederen afgescheiden houden van hun overige vermogen. Doen zij dat allemaal niet, dan kan dit later tot bewijsproblemen bij de fiscus leiden.

Kortom, de tweetrapsmaking heeft naast positief gevolg op de korte termijn ook verschillende haken en ogen. Overschat de voordelen niet. Een langstlevende testament met aanvullende clausules kan evenzeer aan de door u gewenste voordelen voldoen.

Wilt u weten wat voor soort testament bij uw specifieke situatie past? Of u in uw situatie te maken heeft of krijgt met aanvullende bepalingen en wat daarvan de mogelijke gevolgen zijn? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.