Tot 2012 soms weinig aantrekkelijke waardering van geërfde woning

(Bron: PWC / Hoge Raad) Degene die voor 2012 een woning had geërfd, had te maken met een relatief ‘oude' WOZ-waarde als waarderingsmaatstaf voor die woning. Het betrof namelijk een WOZ-waarde die maximaal twee jaar voor overlijdensdatum van de erflater kon liggen. De relevante WOZ-waarde was namelijk de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar dat voorafging aan het jaar van de erfrechtelijke verkrijging. In een markt met dalende huizenprijzen was deze waarderingsmaatstaf echter weinig aantrekkelijk.


De Hoge Raad heeft nu aangegeven deze waarderingsmaatstaf toch acceptabel te vinden. De WOZ-waarde als waarderingsmaatstaf is een vereenvoudigingsmaatregel ter uitvoering van de Successiewet (erfbelasting). Een zekere ruwheid is naar het oordeel van de Hoge Raad daarbij aanvaardbaar.

Vanaf 1 januari 2012 is de situatie anders. Weliswaar fungeert de WOZ-waarde nog steeds als waarderingsmaatstaf, maar er is nu een keuzemogelijkheid gekomen wat betreft de peildatum van de WOZ-waarde. De keuze bestaat tussen de WOZ-waarde aan het begin van het kalenderjaar waarin de erfrechtelijke verkrijging plaatsvindt of de WOZ-waarde per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Wilt u meer weten over het erven van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak.